Wat is Multiple Sclerose? 

 

Multiple sclerose betekent een meervoudig of verspreide verharding met onregelmatig verdeelde en verharde vaatjes of haartjes in de hersenen. Vooral jonge mensen worden tussen twintig en veertig jaar (en soms ook daarna) door deze sluipende kwaal getroffen. Na korte of lange periode volgt gedeeltelijke of volledige verlamming en bij verdere voortschrijding volgt de dood. Bij natuurvolken (en landen rond de evenaar) komt MS nagenoeg niet voor, omdat hun voeding weinig of geen gluten bevat. MS is een erfelijke degeneratieve aandoening van het centraal zenuwstelsel. Zowel het lichaam als de hersenen hebben behoefte aan meer onverzadigde vetten. Vitamine E remt o.a. de oxidatie van onverzadigde vetten. Het losmaken van de aanhechtingspieren aan de (cervicale) nekwervel geven gunstige effecten te zien, in het bijzonder aan de derde nekwervel.

    

 

UpToDate 2023-2024