Uit het verlichte volk vervolg>

 

Een vraag uit de zaal: ”Was Jakob Lorber geïnspireerd of was hij een medium?” Hij ontving zijn informatie direct van een Engel; hij kreeg alles gedicteerd. Gewoonlijk worden wij geïnspireerd. Volgens Jakob Boehme is dat de spirit, de geest, die heel is. Je kunt invallen krijgen van de geest uit God of uit de duivel. Sinds de menselijke ontwikkeling van Adam en Eva hebben zich vele processen voltrokken en zijn de revue gepasseerd. Er ontstond een tweede zondeval. Dat was in de tijd van Sodom en Gomorra. Sodom is het geheim van het bloed (SOD = geheim en DAM = bloed). Toen kwam er weer een periode van wetten en leringen…..Mozes. Daarna afgoderij…..Mammon. In die tijd was er veel hoogmoed.

 

Toen kwam uiteindelijk de Meester Zelf in het lichaam van Jezus …. zie boek de Jeugd van Jezus…. Hij kwam als huisgenoot op aarde bij eenvoudige mensen. De hemel kwam op aarde, maar de mensen beseften het toen niet. Hij kwam als Middelaar en Bemiddelaar naar het midden van de aarde aan de Middellandse zee, naar de allerkleinste aardbol in de kosmos, naar het volk ISH… RA…EL….… lichtmens uit God. De Vader woonde in de Messias…. MeSHIaCh = 40+300+10+8 is 358. De 358ste dag is 25 december als Kerstfeest. Men heeft dit vroeger zo bedacht aan de hand van de Hebreeuwse woordwaarde van Messias. In werkelijkheid werd Jezus op zeven januari geboren. <terug naar vorige

www.zelfbeschouwing.info