Lichaam komt uit de Aarde vervolg>

 

Ik kan in dit verband niet nalaten er het woord ADAM aan vast te koppelen. Deze eigennaam, die immers ook mens betekent, komt in de Hebreeuwse Bijbel precies 358 keer voor. Adam kwam in plaats van Lucifer. Hij komt overigens uit dezelfde geestelijke en materiële substantie als Lucifer. Ons lichaam is ook uit de beste materie voortgekomen. Aarde betekent in het Hebreeuws Adamoh (waar Adam als mens in verborgen ligt). De Vader woont in het hart van de centrale. De Vader staat voor kracht, glans. De Zoon (als goud) staat voor Liefde en Licht (Zon). De Heilige Geest staat voor wijsheid, vorm en bemiddeling. Het zijn drie manifestaties in één persoon.

 

De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is de Aleph, dat in volledige woordwaarde uit de getallen 1-30-80 bestaat en samen 111 weergeeft. De één is dus een drie-enigheid. Deze drie enen vormen samen de één en de één vormt weer samen drie enen. De zoon staat ook voor de Zon. Beide bemiddelen. Waar is het begin van de Goddelijke eenheid en waar eindigt deze? De drie wijst naar cirkel, draaiing. Er is nooit een begin en een eind geweest, ook bestaat er geen tijd.  Natuurlijk wel in de materie, omdat deze een afmeting kent. Het Hele Al is een vibratie van de Oerbron, die zich nooit zal en kan veranderen. De Schepper is er altijd. Hij was, is en zal zijn. Volgens de oneindige diepte weet God Zelf niet wat Hij is. Hij kent immers geen begin noch eind. Hij was er dus altijd.

 

De Schepper bestaat uit zeven vormen of zeven aangezichten. We kunnen Hem zien als zeven raderen in één groot rad. Het Licht was er altijd. God weet Zelf daarvan niet het begin, anders zou er ook een begin geweest moeten zijn. Vanuit dit Licht is God de Oerliefde, die nooit iemand berecht. De mens hoeft alleen maar zich met Hem te willen verenigen. Dan is zijn loon onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk zalig. Er is nooit sprake van enige dwang. De mens heeft de vrije keuze om te kiezen voor het deel, dat hij zelf wenst. Dat zal dan uiteindelijk ook zijn loon worden. vervolg> of <terug

www.zelfbeschouwing.info