Tekstvak:     Het menselijk gelaat van God

God is oneindig, want Hij wordt de Oneindige geheten omdat Hij oneindig is. Vanuit daar alleen, dat Hij het Zijn {Esse} Zelf is en het Bestaan [Existere] en  dat het Zelf in Zich is, en zo is Hij niet oneindig, maar omdat oneindige dingen in Hemzelf zijn. [Swedenborg – Goddelijke Liefde en Wijsheid 17]

Een zekere Blake schreef aan een Swedenborgiaanse vriend het volgende over het ‘visioen van het licht’: ‘zelfs het kleinste deeltje van de natuur is menselijk!’. Blake gaf deze vriend van Swedenborg een antwoord op de theorie van Newton, namelijk dat licht uit ‘deeltjes’ bestaat en hij goot dit in de volgende vorm: [Opmerking: in het Engels komt onderstaande tekst nog veel beter tot uiting in haar poëzievorm] – zie het Duitse en Engelse JLIB nr.5 !

 


‘In schitterende deeltjes,

zijn de lichtjuwelen helder en onderscheiden.

 

Verbaasd en angstig              

Staarde ik naar ieder deeltje,

Verbaasd en verwonderd;

 

Want   elk   was   een   Mens,  

met   de   vorm   van   een   mens.-

Snel rende ik weg, want ze wenkten naar mij,

ver weg bij de zee en zeiden:            

                                                                      

‘elk korreltje zand, elke steen op het land,

elke rots, elke heuvel, elke bron,                                                                                          

Elk beekje, elk kruid en elke boom,

berg, heuvel, aarde en zee,

Wolk, Meteoor en ster,

zijn Mensen en

zijn van verre gezien’.                 – wordt vervolgd!!!!

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, maart 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens