Melchizedek

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Het Kindje zei tegen de vicekeizer Cyrenius: ‘Maar de vijgenboom, die Ik reeds in Abrahams tijd heb geplant in Salem, een stad, die Ik met eigen handen in [de persoon] van Melchizedek heb gebouwd, die vijgenboom zal Ik vervloeken, omdat die niets dan deze bladeren voortbrengt. Tegen Cyrenius zei het Kindje Jezus in Egypte:  “De zoon van jouw broeder (de zoon van keizer Augustus) zal tegen Salem het zwaard opnemen!’ [JvJ-152-14-19]

 

Het Kindje Jezus zei tegen zijn pleegvader: ‘U weet vast niet, wie Melchizédek, de koning van Salem was? Nee hé?  Nu dat weet Ik wel, en Ik zal het u zeggen: de koning van Salem was de Heer Zelf, maar nie­mand behalve Abraham had daar notie van. Daarom boog Abraham zich voor Hem tot op de grond en bood Hem vrijwillig van alles tienden aan. Jozef, Diezelfde Melchizédek ben Ik, en u bent zoiets als Abraham’. [Jeugd van Jezus 169-11-14]

 

En Hij vervolgde: ‘Wie was van Noach tot Mozes de Hogepriester te Salem, die Melchizedek heette, en die als een echte koning in Salem woonde? Wie was vervolgens de Geest in de ark des verbonds? en omdat de Geest uit de ark in Mij overging, - vraag ik: Wie ben Ik dan?’

bron:  GJE2-66

 

Melchizedek zag er niet oud uit, hij leek slank, grote gestalte, ernstig kijkend en zacht. Hij had destijds een wit kleed aan. Hij verscheen als lichtgevend. Zijn haren waren lang en lichtblond, zoals van zijde. Hij had een kleine gescheiden spitsige baad en zijn gezicht glansde. Zie 2 Kron.20 – hij offerde in het dal van Josafat op een heuvel. De naam betekent ‘koning der gerechtigheid’, hij was zonder vader en moeder en ook zonder geslachtsregister; hij was en is priester der eeuwigheid. [Hebr.7:1-3]

 

Sinds Noach tot de dood van de residentie van Mozes in Salim gedurende 1043 jaar lang – resideerde Hij van 2700 na Adam of 1451 v. Chr. [let wel Hij zou dan weer terugkomen in 4151 – met opvallend precies dezelfde jaargetallen!] Melchizedek = mijn, me, mei – lichi = aanschijn en sedek = zetel.

  

UpToDate 2023-2024