De profetieŽn van Veronika Lueken in de 70e jaren

Herinner je, Mijn kind wanneer de wereld 'Vrede! Vrede!' roept, dan weet je dat het einde niet meer ver weg is.

 

De machthebbers zijn al bezig om deze grote wereldoorlog tot stand te brengen... maar vaak wordt de waarheid verborgen.

Aan de rechterkant van de hemel staat nu een hele grote landkaart - de omtrek van Afrika - ik herken het. Onze lieve vrouw [Veronika] zegt: "Verdeeldheid en strijd; onenigheid en ruzie met het communisme".

 

De omtrekken van Afrika verdwijnen nu en men ziet nu een andere omtrek verschijnen. Ik herken het als West-Europa. En onze vrouw zegt weer hetzelfde. Dan verschijnt er een omtrek van ItaliŽ...op de landkaart: Ook hier"verdeeldheid en strijd, het bloed zal in de straten vloeien tijdens de revolutie."

Ik wil jullie een signaal van waarschuwing afgeven als het zo ver is: als jullie zien en horen, dat er in Rome een revolutie gaande is en als jullie de heilige vader zien vluchten, en toevlucht zoeken in een ander land, dan weten jullie dat de tijd rijp is .

 

Het is alsof alles in de lucht zou ontploffen - de flits! Het is zeer heet, erg warm. Het voelt alsof het in brand staat. Nu - de lucht is erg wit... Kleuren: tinten van blauw en rood, als van een explosie. NU - die stem, die stem... jullie waarschuwing voor het gericht - bliksem, vuur en een stem in jullie binnenste.

 

SyriŽ heeft de sleutel tot het oplossen van wereldvrede of wereldoorlog. Iedereen moet weten dat er nu een plan is in Rusland, een plan tegen de Verenigde Staten en Canada. Uw natie en Canada zijn omsingeld... er worden voorbereidingen getroffen voor een grote invasie van de Verenigde Staten en Canada.

 

Rusland is van plan de Verenigde Staten en Canada te veroveren met raketten. Ik zie een hele grote, verschrikkelijke oorlog. Ik zie het... het lijkt op een paddenstoel. Een enorme explosie en alles wordt vernietigd.

Ik kijk nu in een straat... en mensen... rennen en schreeuwen. Moeders met hun kinderen op de arm rennen met vele anderen de stad uit, het platteland in. En als ze omkijken hoor ik een machtige stem zeggen: Kijk niet om, pak je spullen en vlucht!


Oh mijn God, ik kijk terug en als ik terugkijk, zie ik wat op lichamen lijkt, maar ik kan ze niet zien... ze zien eruit alsof ze zijn verbrand, zwart van het branden... Nu zie ik - er is iets geŽgaliseerd. Het ziet eruit alsof het vroeger een stad was, maar het is plat en er stijgt rook op en alles ziet eruit alsof het als een kaartenhuis is ingestort... en het land is zo goed als volledig verwoest.

 

Het strafgericht zal uit twee delen bestaan. Een deel wordt uitgevoerd door mannen met hun eigen handen: een oorlog die zo groot zal worden dat deze bijna de gehele aarde zal wegvagen als het barmhartige hart van de Eeuwige Vader niet zou ingrijpen; en het tweede deel is het oordeel van de hemel door de kogelsfeer van verlossing. Jullie zullen enige tijd eerder gewaarschuwd worden voor de nadering van het Oordeel. Maar de boetedoening komt voor velen te laat: de Vader heeft de kogelbal [ster] al naar jullie toegestuurd.

 

De visioenen van de vuurbal: hij draait snel om zichzelf, hij passeert achter de maan. De maan ziet er aan de ene kant blauw uit, een deel lijkt te smelten. Aan de rechterkant van de maan verschijnt ze opnieuw als een vlammende ster, vonken vliegen wijd en zijd als een vuurwerk. De kleuren zijn diep rood en oranje. Nu de bolster dichterbij komt, wordt het heel, heel heet, en delen van de lucht worden wit...

 

Op aarde stijgt het water vijftien keer zo hoog als de normale golven... Gebouwen storten in, allerlei dingen drijven voorbij... Dan zweeft uit de atmosfeer een enorme hemelbol [ster] als een brandende zon voort, een spoor van vuur erachter voortslepend, wervelend met grote snelheid door de lucht naar de aarde. Overal ondraaglijke, vuurzwangere hitte - steden staan ​​in laaiende vlammen, mensen rennen voor hun leven, vallen, velen zoeken kaarsen, maar de lucht is zwaar en verstikkend, zuurstof ontbreekt, zelfs de kaarsen willen niet branden.

 

Alle lichten op aarde zijn uitgegaan. De vuurbal spuugt enorme wolken van hete stof uit, die vallen - hoestende spasmen. Grote rotsblokken beginnen te vallen, mensen rennen alle kanten op, maar er is geen veilige plek...

 

Aahh, ik zie de lucht helemaal helderrood worden, bijna oranje...oranjerood. En het licht is zo fel dat het pijn doet aan mijn ogen. En ik zie deze enorme vuurbal... en terwijl hij door de lucht snelt, scheidt een deel ervan. En nu verdwijnt ze achter de zon. Ik zie deze enorme bol, de zon - het is een bal van vuur, en de vuurbol waar ik het over heb is een anderevuurbal.

 

En een deel ervan is van de vuurbal gevallen, en het valt op de zon, en, ooohh, er is een explosie... alles is verlamd. Nu zie ik mensen zich vasthouden aan de stoelen van hun huizen - alles trilt. Het is... het is... alsof de fundamenten van de huizen begonnen te trillen. En iedereen is bang, velen rennen de straat op.

 

Maar anderen rennen naar de ramen om ze te sluiten en de jaloezieŽn te laten zakken. Ach, ach! Velen kijken naar buiten, ik zie ze uit de ramen kijken. Maar ze gaan niet naar buiten, ze mogen niet naar buiten... En nu zie ik deze zwarte, de grote, dikke rook... de maan is volledig bedekt, ik kan het niet zien, het geeft geen licht. Nu lijkt de zon ook deeltjes te sproeien...

 

Nu zien we daar een stuk vurige rots, het is erg groot, het valt... het valt in het water. Nu is het water meer stoom, sissende stoom, en ik denk dat het stuk dat in het water viel erg groot was omdat het water heel, heel hoog stijgt.

 

Een gezicht op de naderende hemelbol [ster] - gebouwen die instorten - stemmen schreeuwen in wanhoop - grote verzengende hitte - flitsen van vuur. De aarde lijkt stil te staan, te stoppen met draaien - lichten gaan uit - mensen lopen doelloos heen en weer in het donker - overal paniek. In een huis brandt een kaars, mensen klampen zich als beesten aan de deur vast om binnen te komen.

 

Een ander huis heeft dichtgetimmerde ramen, er brandt ook een kaarsje, maar geen deur opent zich. Gloeiend vuurstof en brokken stenen beginnen uit de hemel op de mensen in de straten te vallen. Er wordt om genade geschreeuwd - bloed stroomt in alle straten. Veronika telt zo'n vijftig lijken die buiten liggen. Onder een gootsteen is een man te zien die een kruis uit de spleet houdt, een stem schreeuwt schril. - "Drie dagen, drie dagen".

 

Duisternis van de atmosfeer - Pas op voor de zonsopgang. Kijk niet naar de lucht - de bliksem. Sluit jullie ramen Trek je gordijnen dicht. Blijf binnen, waag je niet buiten je deuren, je komt niet terug. Bidt.

 

Kniel neer op jullie vloer, bid met uitgestrekte armen en smeek jullie God de Vader om genade. Probeer jullie dieren niet in huis te nemen, maar de dieren van degenen die goed van geest zijn, zullen worden beschermd... Zorg dat jullie in je huizen gewijde kaarsen, water, dekens en voedsel klaar hebben staan. Amen. Ik zeg jullie, als de dag op de nacht volgt, zal er een grote duisternis over de mensheid komen.

 

Bron: http://www.zetatalk.com/german/proph0.htm

 

UoToDate 2024-2025