Lucifer gebannen diep in het binnenste der Aarde

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: In de ziel woont zowel het licht als de duisternis. Men mag zelf kiezen wat men in zijn leven wil. De mens heeft altijd een vrije wil tot zijn beschikking. Maar dit bepaalt zijn welzijn en niet-welzijn. Deze tegengesteldheid vinden we ook terug in het verhaal van David en Saul. Saul is ook de benaming voor het Hebreeuwse woord voor hel = SHEOUL (ik dorst naar leven), of school, de leerschool als noodzakelijk leerproces. Hierdoor kan de ziel weer herenigd worden met zijn inwonende geest uit God. Saul was gedeprimeerd en kende zijn angsten (engte, nauwte, smalheid). Hij was terneergeslagen; het licht was uit hem gevloden. De prachtige muziek van David stemde hem soms vrolijk. De Hebreeuwse woordwaarde van David is 14 en dit komt uit de letters DVD = 4+6+4. Dit getal correspondeert tevens met de 14e letter uit het alfabet (letter N). De 14e letter had vroeger oorspronkelijk twee letters: twee laf-runen of twee liefdesrunen! (De letter N bestaat uit 2 tegenovergestelde lettertekens die samen de letter N vormen!) – [opmerking: Valentijnsdag is daarom op de 14e! Vriendendag gemaakt].

 

David betekent eigenlijk ”geliefde”. Er zijn nog zoveel diepere samenhangen hier nader te verklaren. Iets even over de Sheoul. In Amos 9:2 staat: “Al groeven ze tot de hel, zo zal Mijn hand ze van daar halen”. Russische gravers groeven een aantal jaren geleden (1995) tot precies 16 kilometer in de Aarde en waren zeer verschrikt wat ze daar aantroffen… De ruimte die wij nu zien met ons blote oog, was er altijd al. Wat nu stof (materie) is geworden, is het Rijk (uit planetaire stelsels) van vrouw Satana, met de Aarde als centrum. De planeet Saturnus heeft nog met zaterdag (Saturday) te maken, het heeft er dus een verband mee. Ooit zal het weer worden zoals het vroeger was, vóór de schepping.

 

Lucifer was trouwens één van de zeven oergeesten (Engelvorsten), waarover geschreven werd in de Nieuwe Openbaringen (N.O.) door de schrijfknecht Jakob Lorber. De oergeesten bestonden dus al vóór de schepping en vóór het universum. De hele Bijbel is een aanwijzing hoe wij met de volkeren in onze ziel moeten omgaan. Lees niet zozeer de historie van de Bijbel, maar word zelf waarheid, schrijft Jakob Boehme in zijn prachtig mooi beschreven boek “Dageraad”. Wie zonde doet is de knecht (slaaf) van zijn zonden. Op deze Aarde is het hard werken. (op de Maan nog duizend keer harder) Eén uur arbeid op Aarde kost aan de geestelijke zijde in de sferen voor de verdere geestelijke ontwikkeling wel duizend jaar. Volgens Jacob Lorber is het belangrijk om heer over je gedachten te zijn, dan ben je immers ook heer over je eigen huis.

 

UpToDate 2023-2024