†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††† Lots nakomelingen

 

†††††††††††††††††††† 2E10C5EA

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† WAT KIEST LOT?

 

Jakob Lorber is volgens de heilige en de nieuwe Openbaringen familie [nakomeling] van Lot uit Sodom en Gomarra.

 

ĎAlle toenmalige (ten tijde van Jezus] heidenen met uitzondering van de Moren [Nefer] en de Sehinieten [de Chinezen] in het uiterste Morgenland [het verre Oosten], zijn dat nog de overgebleven nakomelingen van Lot.

 

Dus in zekere zin ook wij! Lorber zou ook een directe afstammeling zijn van David. Hij mocht via deze voorbereide afstammingslijn de Almacht van Gods gesproken woord verdragen.

 

UpToDate 2023-2024