Liefde belangrijkste sleutel

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De ‘Zeg nu zelf, of het jullie niet buitengewoon zou moeten verbazen dat jullie bij zoveel licht van Mij uit toch nog zo blind zijn, dat jullie een zo gemakkelijke tekst niet op het eerste gezicht geheel en al vatten! Wat is het ‘water’? Dat is jullie toch al bij verschillende gelegenheden duidelijk getoond. Wat is het bloed? Ook dat is al getoond. Wat is de geest? Ook dat is jullie al heel vaak getoond.

 

Maar stel nu eens dat jullie enkel het water of het bloed of de geest getoond was; dan zouden jullie, aangezien die drie dingen één zijn, toch het geheel moeten begrijpen, als jullie in staat zouden zijn om op de juiste plaats, namelijk in het hart te denken. Maar jullie zijn allemaal nog verstandsridders. Dan lukt het natuurlijk niet met dergelijke teksten, die alleen als volledig waar en geldig in het hart blijvend en levend verklaard kunnen worden. Kennen jullie de belangrijkste sleutel soms nog niet, de enige waarmee alle geheimen van de hemel altijd als volledig geldig helemaal tot op de bodem verklaard kunnen worden? Als jullie die nog niet zouden kennen, moet Ik hem jullie toch eens noemen. Luister dus: die belangrijkste sleutel is en heet de liefde, d.w.z. de ware, zuivere liefde van jullie hart voor Mij, evenals - en bij uitstek - Mijn oneindige liefde voor jullie. Kijk, dat zijn de eigenlijke sleutels van Petrus, om welke reden hem op het laatst nog drie keer door Mij gevraagd werd of hij Mij liefhad.

 

O jullie blinden, zien en merken jullie dan nog niets? Waarom groeit er op en in een geheel droge aarde niets? Als de aarde natgemaakt wordt, zullen dan niet weldra talloze soorten planten, ieder op zijn manier, hun volmaakte voedsel vinden? Wat is het water dus? Is het niet de liefde, die vanuit Mij bij jullie op aarde is en de enige voeding voor alle wezens en dingen, evenals alleen het leven zelf? Welnu, wat voor ander, geestelijk water komt er overeen met dit natuurlijke water? Hebben jullie dan nog nooit iets gehoord over het levende water, waaronder Mijn evangelie wordt verstaan en heel in het bijzonder Mijn levende woord aan jullie, als het zich meedeelt aan een hart dat Mij liefheeft?

 

Ik geloof dat het echt niet nodig is nog meer over het ‘water’ te zeggen, want een volmaakter beeld voor Mijn liefde bij jullie dan het water, waarvan iedere druppel in natuurlijke zin en derhalve zeker ook in geestelijk opzicht reeds voor talloze wezens voeding en leven in zich draagt, is echt niet te vinden! Over het water hebben we het dus gehad; maar nu komt het ‘bloed’ - en wat dat bloed nu toch is? Merken jullie nog niets op? O blinden en doven! O, dat bloed, dat bloed, dat zit het verstand natuurlijk erg in de weg; want hoe minder bloed in het hoofd, des te helderder is het verstand; daarom zien echte geleerden er ook niet zelden uit als ongelukkige geesten.

 

Maar het hart moet bloed hebben, het kan het hart niet onverschillig laten of er wel of geen bloed is, want bloed is het leven van het hart! Wat is het bloed dus eigenlijk? Spits nu jullie oren en luister: Het bloed is hier geheel en al hetzelfde als het water, dus alweer de liefde, maar nu met dit verschil dat er die liefde onder wordt verstaan die door jullie in het leven in jullie harten wordt opgenomen voor jullie opwekking tot eeuwig leven. Dus evenzo het lichaam voedsel opneemt, dat in zijn geheel uit water afkomstig is en in het lichaam omgezet wordt in bloed, dat alle lichaamsdelen voedt en tot leven brengt.

 

Nu hebben we dus ook het bloed gehad, maar nu komt de ‘geest’ nog. En wat is die geest hier dan wel? We zullen ons niet te lang op een pijnbank laten leggen, voordat we die nieuwe dingen horen. Spits nu dus weer de oren en hoor wat voor absoluut nieuws de geest is: Die is alweer niets anders dan wat water en bloed waren, namelijk liefde! Maar deze keer de levende, wezenlijke liefde in jullie, die Mijn geest is, ofwel het eeuwig helder van zichzelf bewuste, onvergankelijke leven in jullie, dat het meest wezenlijke wezen van jullie zelf is! Maar wat is dan de ‘aarde’ ofwel de drager van het water, het bloed en de geest?

 

Pak je eigen neus maar eens beet, dan hebben jullie de aarde al tussen je vingers! Welk verschil is er nu tussen water, bloed en geest, aangezien ze alle drie één en dezelfde liefde zijn? Aangezien ze één en dezelfde liefde zijn, zullen ze toch ook wel volkomen één zijn? Dat is nu dus ook voor elkaar; maar nu komen ‘de drie grote getuigen des hemels, namelijk de Vader, het Woord en de heilige Geest’, ofwel de eeuwige liefde in God, ofwel het grote levende getuigenis dat vlees is geworden en onder jullie heeft gewoond, en nu nog steeds in de geest - en dat is nummer drie - als de ‘heilige geest van alle liefde en alle waarheid’ bij jullie, temidden van jullie en - als jullie willen - ook volkomen levend in jullie woont!

 

Kijk, nu hebben we alles, alleen missen de hemel nog; maar voor zo dom wil Ik jullie niet houden, dat jullie niet zouden weten dat onder ‘hemel’ het eeuwige liefdeleven in Mij, de heilige Vader, wordt verstaan! Kijk, nu hebben jullie alles: water, bloed, geest; Vader, Woord en heilige Geest, en de aarde en de hemel. En dit alles, zo zeg Ik jullie, is één en dezelfde liefde. Houd je dus aan de liefde, dan hebben jullie alles! Begrijp dit allemaal goed. Amen.’ (Liefde de grondwet - Mayerhofer)

www.zelfbeschouwing.info