Over het oefenen van liefde

                                               toegezonden door Johannes

                      

1.Mannen veroorzaken niet alleen problemen, maar ze hebben vooral problemen (en niet in het minst vanwege die problemen). Het zelfmoordcijfer van mannen is drie keer hoger dan die van vrouwen. Stel je voor, dat dit bij vrouwen zou gebeuren, de feministen zouden op hol slaan. Waarschijnlijk was de diagnose van een ongeneeslijke ziekte maar een oppervlakkige oorzaak, de werkelijke problemen waren waarschijnlijk meer van psychologische aard. Hier was klaarblijkelijk niet de kracht om een ziekte te verduren. Of de feitelijke redenen worden niet eens onthuld, omdat het al vaak genoeg is, wat familieleden vertellen, wat het verst van de waarheid staat.

 

Depressie en eenzaamheid

2. Depressie, eenzaamheid (veel vrienden zeggen niets, vaak hebben mensen met veel vrienden niet eens een echte vriend). Dat moet een bijzonder begaafde vriend zijn, die zelfs een gewone broer of zus kan vervangen; de Heer geeft zelfs de schuld daaraan wanneer ouders maar één kind. Aangezien  zelfmoord blijkbaar in een opwelling maar echter niet door lagere motieven plaatsvond, kan de ziel zeker nog gered worden. In ieder geval dank aan onderstaand omschreven boek. Dat ziet er interessant uit.  

3.Ja, het is altijd triest, wanneer mensen niet meer weten wat ze moeten doen en hun vertwijfeling naar verschrikkelijke mogelijkheden grijpen. Mijn eigen moeder zocht jaren geleden ook nog – vanwege haar ziekte – naar een oplossing. Het laat nooit helende wonden achter en we kunnen alleen maar hopen, dat God deze wonden geneest en onze geliefden de genade schenkt, die Christus ons heeft beloofd. Op dit moment praktiseer ik zelf de Godsdienst in een eenvoudige taal, weliswaar voor ALLEN maar de doelgroepen zijn demente en gehandicapte mensen.

(Positief geval van een geestesvriend)

Mijn zoon heeft sinds enkele jaren MS en het huidige medicijn is zo goed ontwikkeld, dat het goed onder controle kan worden gehouden.

4. Een kind kwam thuis van school. Haar moeder had zich opgehangen vanwege een ongeneeslijke ziekte. De verteller meende, dat vrouwen meer kwetsbaarder zijn dan mannen die zelfmoord plegen.

 

5. Een paar jaar geleden pleegde de moeder van de voormalige kleutervriend van A. vanwege een langdurige depressie zelfmoord met wie ik een paar dagen kort daarvoor contact had gehad. Zulke daden kunnen alleen met Gods hulp en genade vermeden worden. Men kan zelf slechts waakzaam zijn.

 

                         God, Religie, Kruis, Christendom, Religieuze

                             zie verder in deze homepage onder de rubriek: zelfmoord

 

UpToDate 2024-2025