Liefde

 

Elk eigendom is het eigendom van de liefde Gods en daarom, benadeel de andere niet. Niemand bedekt  zijn gezicht voor de andere, zodat de ander weet, hoe de liefde is, want wij zijn als de liefde die ons worden liet.

Innerlijk zijn wij ook de buitenkant, zodat er geen foute opwelling in ons ontstaat en wij te gronde gaan. Ons uiterlijkheid is de getrouwe weergave van ons innerlijke spiegel.

 

                                Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht

 

Het woord liefde is ‘ahawoh’ als 1-5-2-5 = 13. De liefde zegt: niet afwijzen. Liefde op het eerste gezicht. Het woord ‘haw’ 5-2 komt uit ‘ahawoh’ en betekent ‘direct’ zijn! Deut. 6;5: ‘met heel je hart, en ziel, met heel je vermogen’. [40-1-4-200]. Bloed = Dam = 4-40. Het gaat overal heen en het woord komt van ‘gelijkenis’ = ‘demoeth4-40-6-400

 

Het gezegde ‘bloedjes van kinderen’ heeft te maken met het woord jeled = kind – 10-30-4= 44.  Het hart heeft met liefde te maken = hart = leb [uitspraak: leef!] = 30-2. Liefhebben is deemoedig zijn, mededogen, medeleven.        

      

UpToDate 2023-2024