Het lied van de lindeboom

Deze tekst dook op in het midden van de twintigste eeuw uit het bezit van twee families en dat onafhankelijk van elkaar. Naar men zegt moet deze voorspelling in de boomstam van een oude Linde aan het kerkhof van de Staffelstein gevonden zijn. De zesde strofe gaat over Karel de Grote, die in Rome in 800 n. Chr. tot keizer werd gekroond. Eerst in 1920 werd Duitsland zwaar getroffen met haar geldelijke Rijksmark. [zie strofe gedicht!]  

Staffelsteiner Linde Staffelsteiner Linde

voor 1900                                                                    na 1900

 

 

Oude linde bij de heilige ravijn

Eerbiedig betast ik jouw stam,

Karel de Grote heb je al gezien,

Als de grootste komt, zul je nog staan.

 

Priesterschare in Rome als stukgeslagen vee

Ontzie niet de grijsaard met zilveren haar,

Over lijken moet de hoogste vluchten
vervolgd van plek naar plek wegtrekken.

 

Winter komt, drie dagen duisternis,
bliksem en donder, de Aarde scheurt, 

Bidt thuis, en verlaat niet het huis !

Bij het raam, kijk niet naar de verschrikkingen.

 

Een kaars, die de gehele tijd alleen

Voor zover branden wil, jouw schijn.

Giftige odem dringt vanuit een stuifnacht,

Zwarte epidemie, de ergste mensenslacht.

 

Hetzelfde dreigt alle geborenen der Aarde,

Maar de goeden sterven een zalige dood.

Veel getrouwen blijven wonderbaarlijk,

Vrij van ademkramp en pestgevaar.

 

Tel je alle mensen op de wereld, 

Zul je vinden, dat een derde ontbreekt,

Wat nog over is, kijk in ieder land,

Heeft tot helft verloren het verstand.

 

Van het Oosten komt een sterke held,

Ordening brengend, een verwarde wereld,

Witte bloemen om het hart van de Heer,

Zijn roep volgt de wakkere graag.

 

Alle kerken zijn nu enig en verenigt,
Een kudde van een herder verschijnt.

Halve Maan geleidelijk, het kruis wijkt geheel en al,

Een zwart land straalt in geloof en glans.

 

Rijkelijke oogsten schouw’ ik ieder jare,

witte mannen, een grote schare,
Epidemieën’ en oorlogen is aan de wereld ontrukt, 

Wie die tijd meemaakt, heeft hoogst geluk. 

 

            Staffelsteiner Linde

                           rond 1970

In het kleine stadje Bad Staffelstein stond tegenover het kerkhof aan de weg naar de Staffelberg in 1990 nog wat restanten van een oeroude lindeboom. De omvang van deze lindeboom moet wel 24 [!] meter bedragen hebben. De ouderdom werd op 1200 jaar [!] geschat en deze boom moet één van de oudste bomen in heel Duitsland zijn geweest. Helaas bestaat de oude linde er niet meer. Slechts nog wat fragmenten zijn zichtbaar en deze zijn in het Heimatmuseum te bezichtigen. Deze linde bestaat tot vandaag toe als een onopgelost mirakel! In haar uitgebreide stam bevonden zich ca. 1850 oude geschriften die waren ingekerfd, en waarop een lied geschreven was in een gedichtvorm door een onbekende schrijver. Daaruit kon men enkele profetieën duiden: ‘het lied van de linde’.

  

UpToDate 2024-2025