Levensgestalte van de Mens

 

Hildegard van Bingen, Jakob Lorber en Swedenborg hebben de wonderbaarlijke gestalte van een mens, te midden van de blauwe etherlucht aan de hemel gezien, en onafhankelijk van elkaar.

 

Zij hebben elkaar dus NOOIT gekend! En dat kon ook niet. Van Bingen was de eerste, die een mensengestalte zag, en zes honderd jaar later zag ook Swedenborg deze gestalte.

 

Eveneens werd ook Jakob Boehme daarmee begenadigd. Een paar honderd jaar later ontving Jakob Lorber deze mededeling op schrift.

 

Böhme hoorde een stem uit deze mensengestalte, en Deze zei: ‚Ik ben de bovenste vurige kracht, ik heb alle levende vonken ontvlamd!

 

De mens is het werk van God. De Heer was er altijd van eeuwigheid en dat zal nooit eindigen. ‘Eeuwigheid’ staat voor de Vader, ‘Woord’ staat voor de Zoon.

 

De Zoon wil terugkomen; iedereen ziet Hem op de wolken [‘de Nieuwe Openbaringen!’] De wolken lossen zich op en zo zal de Bijbel zich ook geleidelijk ontsluieren via de ons gegeven Nieuwe Openbaringen.

 

Op een dag zul je bekend gemaakt worden met deze heilige Geschriften, voor degenen, die er nog geen kennis van genomen hebben. Tenminste, als je dat wilt en er voor ‚openstaat‘. Als het dan zo ver is, eerst dan zal Hij hier en daar lijfelijk [in een geestelijk lichaam] tot ons komen!

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, januari 2018 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens