Jesus verspricht uns seinen Schutz. Unsere Seele, unser Geist, aber auch unser Körper soll bewahrt werden, wenn wir treu sind in seiner Nachfolge. Es gibt keine größere Sicherheit als die, dass uns Gott selbst seine Bewahrung zusagt.

Geen haar zal van je hoofd verloren gaan! Blijf standvastig en je zult je leven behouden.

Lukas 21,18 + 19

Ieder mens is eenmalig gemaakt,

Waardevol door de Schepper van deze beproefde Aarde.

God is het, die ons leven steeds bewaakt.

Zelfs elk haar op ons hoofd is door Hem geteld en heeft waarde.

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/NoUTUdtQoKPlku0OSb9ALMrdolWQs05-sPailAWEMi7VaZ_tXx_m3yhroGFGbGWYMXs-uw5inTsERuenuZEQfqY-GN01raV_59Lt2K1m1G27=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/frage1.gif

 

Vraag: Ben jij vol vertrouwen voor de toekomst gedurende je leven of bekruipt je een bang gevoel, als je aan de toekomst denkt?

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/WvAZ1Gtqafk5Rq_59bvC5OWPaWMeB-bcx_98E4PWyldKGJCz9uOqzkFztWUx3s5Ny9xa83y346GAQz3lRbIrdyMRbxfheyoENtZtCl3fBew=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/tipp1.gif

 

Voorstel: In hoofdstuk 21 van het Evangelie van Lukas wijst Jezus Zijn leerlingen erop, dat zij in latere tijden te rekenen krijgen met vervolgingen. Hij leert hen echter nadrukkelijk, dat zij er niet voor moeten zorgen, hoe zij zich dan moeten gedragen of wat zij hun vervolgers moeten antwoorden. Hij, Jezus Zelf zal hen [en ook ons!] onder de gegeven omstandigheden zeggen en laten zien, hoe wij ons dan gedragen moeten, en Hij Zelf zal bij ons zijn en blijven. Wat een fantastische belofte! [tekst is bewerkt en ontleend uit http://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network]

 

www.zelfbeschouwing.info 

 

Levensgestalte van de Mens

 

Hildegard van Bingen, Jakob Lorber en Swedenborg hebben de wonderbaarlijke gestalte van een mens, te midden van de blauwe etherlucht aan de hemel gezien, en onafhankelijk van elkaar.

 

Zij hebben elkaar dus NOOIT gekend! En dat kon ook niet. Van Bingen was de eerste, die een mensengestalte zag, en zes honderd jaar later zag ook Swedenborg deze gestalte.

 

Eveneens werd ook Jakob Boehme daarmee begenadigd. Een paar honderd jaar later ontving Jakob Lorber deze mededeling op schrift.

 

Böhme hoorde een stem uit deze mensengestalte, en Deze zei: ‚Ik ben de bovenste vurige kracht, ik heb alle levende vonken ontvlamd!

 

De mens is het werk van God. De Heer was er altijd van eeuwigheid en dat zal nooit eindigen. ‘Eeuwigheid’ staat voor de Vader, ‘Woord’ staat voor de Zoon.

 

De Zoon wil terugkomen; iedereen ziet Hem op de wolken [‘de Nieuwe Openbaringen!’] De wolken lossen zich op en zo zal de Bijbel zich ook geleidelijk ontsluieren via de ons gegeven Nieuwe Openbaringen.

 

Op een dag zul je bekend gemaakt worden met deze heilige Geschriften, voor degenen, die er nog geen kennis van genomen hebben. Tenminste, als je dat wilt en er voor ‚openstaat‘. Als het dan zo ver is, eerst dan zal Hij hier en daar lijfelijk [in een geestelijk lichaam] tot ons komen!

 

UpToDate 2023-2024