Lengtematen

 

In de Jakob-Lorber-Geschriften, maar ook in de Bijbel - wordt regelmatig gewag gemaakt van afstanden, lengtes en maten. Ik heb me daarin wat verdiept en wil graag voor de Lorberlezers het volgende bekendmaken, en het is meer gedacht als prikkelaanzet, dit verder zelf nog meer uit te diepen.Want hier en daar rijzen toch nog wat vragen op.

 

De el was in het Oude Testament de normale eenheid. Gelezen in Exodus 25:23, Exod. 27:9, en vers 11-15. Ook in 1 Kon.6 en 7en in Ezechiel 40-43 worden de lengtematen besproken. Dit was niet alleen bekend in Israel, ook in Egypte en BabyloniŽ. De el had de lengte van een normale arm, dus van de elle-boog Ė tot de top van de lengte vinger [middelvinger]. De el werd weer onderverdeeld in twee span, en elke span had de breedte van 3 handen [Exod. 25:2]. Elke breedte van een hand had weer de omvangbreedte van 4 vingers [Jer. 52:12]

 

Ten tijde van Mozes was de el 48,5 cm en in de tijd van EzechiŽl liep deze maat op tot 52,5 cm. Een vadem had de lengte van 4 el. In Hand. 27:28 Ė in de tijd van Paulus Ė werd de diepte van het water gemeten. De Romeinen richtten elke 24 minuten een mijlsteen of een mijlpaal op [Matth. 5:41] en 24 minuten betekenden destijds 1000 voetstappen of 1/5 geografische mijl. [Ca. 1200 meter]

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Afbeeldingsresultaat voor FOTO L√„NGENMASS

 

In de tijd van Jezus werd de zandweg afgemeten naar Griekse stadiŽn; elk stadie was 3 minuten of 125 voetstappen. Dus in dit verband is 1/8 Romeinse mijl of 1/40 geografische mijl.

 

EMMńUS lag 60 stadiŽn van Jeruzalem af, d.w.z. 180 minuten [of 11 kilometer]of 3 uur daarvan verwijderd. Hier kan iets niet kloppen. Dan zou BethaniŽ meer bij Jericho moeten liggen. Maar uit de Nieuwe Openbaringen weten we, dat EmmaŁs toch dicht bij Jeruzalem lag. [GJE7-63:1, GJE7-70:15 EN GJE7-130:15]. Emmšus was geen dorp, maar een klein stadje. Het had muren [GJE7-132:22], Het lag op een heuvel, en er was nog een hogere heuvel, dat 30 manshoogten daarboven uitstak [GJE77-143:12]

Het eerstvolgende dorp oostelijk gelegen van Emmšus,was Bethphage, een voorplaatsje van het grote BethanÔe van Lazarus. [Hemelse Geschenken 3-64-3-29-3]

 

UpToDate 2023-2024