De Leer van Jezus

ingezonden door Klaus Opitz uit Duitsland

 

In het Jakob-Lorber-Boek Predikingen, hoofdstuk 5 - vond ik het volgende citaat over de leer van Jezus: ĎWat Ik aeonen van tijdruimtes geleden besloot en meer dan duizend jaar geleden ben begonnen, dat nadert nu zijn voleinding. Mijn geloofs≠leer, Mijn Woord, dat met geen betere verwisseld kan worden - al peinzen en denken de mensen nog zo veel - Mijn liefdeleer moet tot algemene geldigheid geraken. De liefde alleen moet regeren en alle hartstochten van het menselijke hart, die alleen maar door Mij hierin gelegd werden om door strijd tegen hen de liefde te verdienen en te verwerven, al deze hartstochten van het menselijke hart moeten be≠heerst aan de voet van het altaar der liefde liggen. Haat, wraak, trots en hoe ze allemaal ook mogen heten, deze machtige driften van het kwaad in de mens moeten allen tot zwijgen gebracht worden. Het kruis, waaraan Ik eens vastgenageld om vergeving bad voor de verdwaalde mensheid, moet als symbool van verzoening door iedereen geliefd, geŽerd en in geval van beproeving zelfs gedragen worden als herinnering aan de weg, die Ik heb gewezen en die alleen de mensen naar geestelijke hoogte kan voeren.

 

Respons door de beheerder G. via de vermelde homepage

 

UpToDate 2023-2024