De Nieuwe Leer

 

De nieuwe leer der waarheid is niet mediamiek meegedeeld. Deze unieke Goddelijke boodschappen bestaat inmiddels meer dan 150 jaar. Deze Openbaringen is de mensheid uit genade ‘geopenbaard!’ De ‘schrijfprofeet’ Jakob Lorber ontving de Goddelijke Woorden in zijn binnenste hartkamer, waartoe God luid en hoorbaar tot hem sprak. De Heer gaf Lorber de opdracht alles op te schrijven wat hij duidelijk kon horen, om de komende mensheid van node te zijn. Het is verbazingwekkend dat de kerken er nauwelijks notitie van nemen.  ‘Wat hier geschreven staar, - via Mijn schrijfknecht, dat zal zeer zeker in vervulling gaan!’

 

Voordat de Heer van al Zijn leerlingen afscheid nam, zei Hij zelf: ‘zie, Ik kom spoedig terug!’ En terwijl Hij omhoog steeg in de wolken en voor het oog onzichtbaar werd,  kwam er een engel die het volgende sprak: ‘zoals jullie Hem nu zagen opstijgen in de wolken, zo zal Hij ook weer terugkomen!

 

Deze vermelding impliceert een spoedige terugkomst. We hebben het zelf al meegemaakt en diverse keren: Huldegard van Bingen, Jakob Boehme, Swedenborg, Jakob Lorber en vele andere kleine schrijfprofeten.

 

Als we nu de boeken van Jakob Lorber lezen, zijn we ‘in de wolken’ en worden we meegevoerd in de geest van de Heer. Hem geestelijk tegemoetkomen in de wolken is reeds een waarachtig feit geworden. ‘In de wolken’ betekent volgens Lorber ‘de Nieuwe Levensleer’, die de Heer aan ons heeft geopenbaard. De Heer zei:  ‘nog in geen honderd jaar heb Ik verzuimd een profeet naar jullie toe te sturen, zodat de mensheid niet helemaal in de geestelijke slaap wordt ondergedompeld’.

 

‘De ware grondlegging tot de werkzaamheid van God bieden naar mijn weten ook de Hebreeuwse leerschriften; ook in de Joodse religie zijn de voor ons geldende waarheden neergelegd en onthuld. Maar of deze überhaupt begrepen worden door de mens, is een andere zaak. De Lorber Werken zijn echter overduidelijk begrijpbaar te lezen.

 

 UpToDate 2024-2025