Koorts als reiniging

 

Sommige streken op de Aarde veroorzaken zelfs koorts vanwege de ongezonde omgeving. Twee duizend jaar geleden had men nog een privé-recept: een dessertlepel gebrande zout met zeven dessertlepels azijn. In die tijd was dat een voortreffelijk geneesmiddel. Het drinken van rivierwater of bepaalde soorten bronwaters in bepaalde streken kan ook koortsverwekkend zijn, omdat deze onzuivere natuurgeesten bevatten. (microbenwereld!). Datzelfde geldt ook voor rottend fruit en beschimmeld brood. Koorts heeft met ontsteking te maken, waarbij zich vaak een rode kleur manifesteert. Het is een soort opvlammen (inflammation), als de verdrongen ‘code’ naar boven komt. Iemand kan in woede ontsteken of koortsachtig reageren, waardoor een rode kleur zichtbaar wordt. Het is vaak een gevecht met rode en witte bloedlichaampjes. Ieder infectie is feitelijk een stoffelijk geworden conflict. Wint één in deze ‘oorlogssituatie’, raakt het andere soort uitgeput en is er minder immuniteit. Dan is er geen verweer.

 

Ontsteking en immuniteit hebben in de Hebreeuwse taal dezelfde vibratie. In ontsteking (Daleqet) zit zelfs het woord ‘del’ van delete (wissen). Het Hebreeuwse woord dal betekent ‘ziekelijk’ of ‘mager’. Immuniteit betekent ‘onvatbaar’, ‘er geen hoogte van hebben’. Koorts kan via ontsteking in het verborgene werken (in het onbewuste deel). Temperament moet branden, want ambitie zonder ijver is warmte zonder vuur. De brand zelf kan ook woede betekenen. Strijd, ruzie en redetwisten kunnen het gevolg zijn. Het bloed gloeit, de stem verhardt en de slagaderen zwellen op. Het lichaam vat vlam en raast. Verontwaardiging in de eerste graad van het ontgloeien.

 

Het type mens, dat bijna nooit koorts krijgt komt regelmatig voor bij het hematogeen type. Deze krijgt zelden koorts. En als hij het krijgt, wordt hij er ook echt ziek van. Hij laat zich niet zo gemakkelijk gaan. Kijkt men in hun ogen dan zijn deze bruin van kleur. Dit wordt genetisch bepaald door de melanine pigmentatie. Het zijn de wat stroevere types, die zich niet zomaar in de kaarten laten kijken. En nooit koorts krijgen is trouwens al een beetje verdacht. Het kan een bom zijn die zomaar kan ontploffen. Zij bouwen zowel in hun psyche als in hun lichaam bepaalde spanningen op. Zij hebben vaak te maken met stuwingproblemen en tenderen tot verkrampte bloedvaten. Hun bindweefsel zit vol met afvalstoffen. Dat laat zich niet gemakkelijk ontgiften. Aan zulke personen, die op het spreekuur komen geven wij soms – hier als voorbeeld - het middel Staphisagria C30. Vaak komt er van veraf een bepaalde koorts opzetten die wel kan oplopen tot 39 graden Celsius. Dit doet hun vastgehouden (psychische) feitelijk giffen oplossen. Na zo´n reiniging – dat soms een heftig verloop kan hebben, voelen ze zich dan veel beter.

 

Het lymfatisch type krijgt veel gauwer koorts. Hun ogen zijn helder en blauw van kleur. Als men hen in de iris kijkt ziet men fijne lichte kanaaltjes. Zij laten zich gemakkelijker doorstromen en zijn daarom ook te beïnvloeden. Zij laten zich gewoon gaan. Regelmatig hebben zij last van een ontstekingsproblematiek, een verzuring of een catarre. Koorts in het eerste stadium kan het best eerst behandeld worden met homeopathische of kruidenmiddelen. In het tweede stadium krijgen zij een vervolgmiddel van Staphisagria. Kinderen krijgen over het algemeen vaker koorts dan volwassenen. Zelfs in hevige vorm wel tot veertig graden. Dat is niet ongezond. Laat het kind uitzieken, maar met goede zorg. Laat het vuur eruit komen, laat het temperament (de temperatuur) maar gloeien. Anders is het gesteld, als het kind regelmatig last van koorts heeft. Het cholerisch temperament past bij het element vuur waaruit heftigheid of drift ontstaat. Prikkelbaarheid kan op den duur gevaarlijk worden omdat deze de immuniteit tot een bepaald niveau verlagen. Van koorts kan men ook ijlen - het etherlichaam komt dan in een ijlere sfeer terecht dat in het lichaam voelbaar wordt.

 

UpToDate 2023-2024