Koffiedrinkers opgepast!

VOORZICHTIG MET KOFFIE

Koffie is bijna niet meer weg te denken uit de westerse maatschappij. Dat koffie echter een sluipend gif is voor lichaam en ziel, als men er te veel van gebruikt, is wellicht weinigen bekend. De nu volgende informatie is afkomstig van de Oostenrijkse schrijver Jakob Lorber (boek GJE-deel 1 en ‘de geneeskracht van het ZONLICHT’ - uitgeverij Schors te Amsterdam). Koffiegebruik wordt door degenen, die weten dat dit slecht is voor hun gezondheid, vermeden als de pest. In koffie bevindt zich een onrein en een agressief geestelijk gestel. Net als een druppel water, bevat koffie ook ontelbare levende microben. Alleen met dit verschil, dat ze in koffie stormachtig en onrustig van aard zijn. Bloedbederf en ´verhitting´ van de leefpool met mogelijk later ´afstomping´ in dat gebied. Dat zijn enkele dingen die koffie kan veroorzaken bij een gezond lichaam. Zieke mensen moeten er helemaal vanaf blijven, wil een natuurlijk medicijn werken! Koffiegebruik in combinatie met homeopathie is als een ontploffende bom in het lichaam.

Illustratief voor de werking van koffie is, die het een teveel aan een schadelijke stof teniet kan doen. Dat klinkt als muziek in de oren, maar bedenk dat koffie met goede stoffen en zachte specifieke zieledelen korte metten maakt. Energetische geestkrachtvibraties moeten het ontgelden bij koffie. Laat koffie weg zolang men een bleek uiterlijk heeft. Drink helemaal nooit meer die gebrande gifboontjes. De vraag rijst waarom geen koffie? De schrijver Lorber meldt dat koffie het bloed ongunstig prikkelt. De subtiele vibrerende geestkracht moet het dan zeker ontgelden, zodra er koffie bij te pas komt. Als er per se koffie gedronken wil worden drink het dan met verse melk, zeker niet met koffiemelk of vette room. Het ene ´bakje koffie´ is zogezegd het andere niet; het ergst van allemaal is de zwarte koffie. Drink vooral geen koffie na een maaltijd, maar haal een frisse neus. Koffie moet in het bijzonder vooral tijdens een of andere ziekte vermeden worden, omdat het natuurlijke medicijn in het minst niet kan werken. Eenieder behoede zich zorgvuldig voor zulke spijzen, die in zekere zin nog erger zijn dan het bekende opium.

De koffieboon is verreweg het slechtste wat de mens zich uit de plantenwereld voor zijn genot heeft uitgekozen. Deze vrucht is van oorsprong voor paarden, ezels, kamelen en meer van dergelijke dieren op aarde geschapen. Koffie activeert ze, maakt hun zenuwen sterk. Bij mensen die koffie gebruiken, heeft de koffieboon een geheel tegenovergestelde werking. Bij hen bederft ze het bloed in hoge mate, verhit de leefpool. Omdat het de ziel veel moeite kost zulke alleen voor het grove vee bestemde zielpotenties uit het lichaam te verwijderen, raakt de ziel vermoeid, traag en nalatig, vaak somber, nors en treurig. En daarmee de hele mens. Vooral de vrouw is op koffie gesteld. Voor haar constitutie is niet makkelijk iets te vinden dat meer schadelijk is dan juist het genot van koffiedrank. Niets maakt het lichaam - in het bijzonder het vrouwelijke - zo ontoegankelijk voor een heilzaam medicijn als juist deze koffie.´ Vanuit de natuurgeneeskunde is bekend dat een teveel aan koffie de mens verzwakt. Bij twee of meer kopjes per dag verliest het lichaam vocht, mineralen en kalk.

 

Koffie wordt afgeraden bij:

          bleekheid;
         bloedarmoede;
         verhit bloed (hoge bloeddruk);
         homeopathische middelen;
         brandend maagzuur;
         zuurstofgebrek;

 

De koffievrucht is geschapen voor paarden en ezels, maar dit wordt niet door iedereen als waar geaccepteerd, omdat niet iedereen in de schepping gelooft. Maar ook zij, die hier wel in geloven, zijn het er ook niet altijd over eens wat de Schepper precies met elk dier of vrucht voor heeft. Een goed en gezond alternatief voor koffie is cichoreikoffie. Deze koffie reinigt zelfs de lever.

  

UpToDate 2023-2024