KLONEN - NIET OM NA TE DOEN

 

Voor het eerst werden mensen in december 1998 gekloond. Ooit had ikzelf een droom en zag in een donkere fabriek honderden mannen automatisch werk verrichten. En ze zagen er allemaal precies hetzelfde uit. Een hele vreemde gewaarwording, iets wat je altijd bijblijft van die droomÖEen Zuid-Koreaanse onderzoeksgroep heeft rond het millennium op een specialistencongres verklaard, dat ze voor het eerst ter wereld een mens hadden gekloond.

 

De cel draagt een kopie van de eigen blauwdruk, die wordt doorgegeven aan de Ďdochtercellen, wanneer de cel zich deelt. De blauwdruk of het genetisch materiaal wordt dan opgeslagen in het DNS, dat zich in de celkern bevindt.

 

††††††††††††††††††††††† Kunnen we mensen KLONEN? - Strikt Geheim - YouTube

Nadat de eicel door de zaadcel is bevrucht, ontstaat er een nieuw levend wezen dat precies de helft van alle genen van elke ouder heeft geŽrfd. Mensen zijn al lang in staat om individuele genen te isoleren en deze bijvoorbeeld in bacteriŽn in te brengen.

 

Dergelijke genetisch gemodificeerde bacteriŽn kunnen vervolgens gemakkelijk naar wens op natuurlijke wijze worden vermeerderd en onder geschikte omstandigheden de genproducten produceren die door de geÔntroduceerde genen worden gecodeerd.

 

Veel van de insuline die tegenwoordig bij de behandeling van diabetici wordt gebruikt, wordt op deze manier gemaakt. Het is totaal anders om niet een enkel gen te klonen, maar een heel organisme, om het kunstmatig en niet-slecht te reproduceren. Dit werd voor het eerst bereikt in 1997 met het beroemde schaap "Dolly", dat een exacte kopie is van een ander schaap.

 

††††††††††††††††††††††† Zijn gekloonde schapen gezond? | KIJK Magazine

 

Om het voort te brengen, werd de kern van een cel van een volwassen schaap overgebracht naar de bevruchte eicel van een ander, de waarvan de oorspronkelijke kern was verwijderd. De resulterende kunstmatige cel werd vervolgens verdeeld zoals elke andere bevruchte cel. Het werd overgebracht naar de baarmoeder van een vrouwelijk schaap en resulteerde in een normale zwangerschap en bevalling. Gezien de grote gelijkenis tussen menselijke en dierlijke biologie, was het te verwachten dat eerder of deze techniek zou later op mensen worden getest.

 

Wetenschappers hadden een eicel van eenvrouw verwijderd en de kern ervan verwijderd en deze vervangen door een andere kern uit een lichaamscel van dezelfde vrouw. De cel werd vervolgens door hen gestimuleerd om het opnieuw te delen, zodat een embryo werd gecreŽerd. Na 2 delingen, toen het embryo 4 cellen had, werd het experiment beŽindigd en werd het embryo gedood.

 

De onderzoekers stellen dat hun motivatie is dat ze in feite wilden testen of de kloontechnieken die tot nu toe alleen bij dieren zoals schapen en muizen zijn beschreven, ook bij mensen kunnen worden toegepast. Het kunstmatig creŽren van een gekloonde mens - waarvoor herintroductie in de baarmoeder van een vrouw en het uitdragen van de zwangerschap tot aan de geboorte noodzakelijk zou zijn geweest - was niet door hen bedoeld.

 

Bij het nieuws ontstond in Zuid-Korea een storm van verontwaardiging. Burgerbewegingen vormden en eisten een wettelijk verbod op dergelijke experimenten, en het parlement nam hiervan notitie. Bovendien hebben experts twijfels geuit over dit experiment.

 

De onderzoekers hadden aangegeven te willen nagaan of de bij dieren geteste kloontechnieken ook werken bij mensen en concludeerden uit de uitkomst van dit experiment dat dit het geval was. Zonder in details te treden, moet worden gezegd dat het experiment als onbevredigend werd beschouwd omdat het embryo na slechts twee delen werd gedood.

 

Volgens experts had het langer in leven moeten worden gehouden en moeten worden geobserveerd. Het is te hopen dat dit experiment hierbij blijft en dat het geen navolgers wereldwijd zal vinden, maar waakzame wetgevers die de geboden van God respecteren en dergelijke activiteiten snel beŽindigen.

 

In Lorber heb ik nog niets kunnen vinden over Ďklonení. Wel las ik iets over een Ďtweeslachtig wezení, dat echter in lichamelijk opzicht gelijk een tweeledige natuur in een mens is die door de natuur is verknipt, zodat hij deels man en deels vrouw is. Maar wie kan met zo'n man-vrouw echtelij≠ke omgang hebben, of welke meisje zou door zo'n vrouw-man, wiens organen niet deugen voor het verwek≠ken noch voor het ontvangen, bevrucht kunnen worden?! Maar als een dergelijk mens toch ook zijn welgeschapen medemens liefheeft en deze hem wederkerig, dan is hij niet in conflict met de liefde; maar in de ordening van de liefde, die alleen vruchtdragend isÖí

 

UpToDate 2023-2024