De beek Kidron en het dal

2 Kron. 30:14 – en zij maakten zich op en namen de altaren weg, die te Jeruzalem waren; daartoe namen zij alle rooktuig weg, hetwelk zij in de beek Kidron wierpen. Gelegen tussen de stad [N.O.] en de Olijfberg. De vallei vormde de oostelijke grens van Jeruzalem en waar de gelijknamige rivier tussen de oude stad en de olijfberg doorheen stroomt en wordt ook de vallei van Jehosafat genoemd, waar God de naties van de wereld zal beoordelen (Joël 3:12);

 

In deze vallei bevindt zich o.a. het gedenkteken van Absalom. David vluchtte van Absalon weg via de beek Kidron; De Kidronbeek lag vroeger in het voormalige West-Jeruzalem. De bodem van deze vallei ligt nu 15 meter hoger dan 2000 jaar geleden. Er moet ook een trappenstraat zijn geweest die naar de het hogepriesterlijke paleis liep.

 

Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke Hij ging, en Zijn discipelen; Jezus zou via het dal van Josafat over de Kidron zijn gegaan. Men stootte Hem van de brug en Jezus viel in het bijna droge beekje met puinstenen en bezeerde zich met veel pijn aan de scherpe stenen. [Zie ook Psalm 110 of 109:7, Jeremia 31:40].

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/image.php?image=241-1&width=420&height=300

 

Deze beek ligt in een dal van het voormalige West-Jeruzalem – naar het noorden de heuvel Gethsémane – maar tegenwoordig ligt dit Kidrondal ten oosten van het huidige Jeruzalem.

 

UpToDate 2023-2024