Kerstfeest

 

De Heer kwam op deze Aarde als geboren Mens op 7-1-4151, dat is circa 1 j. voor onze christelijke telling. Volgens een vermoedelijk uit 336 n. Chr. afkomstige lijst met begraafplaatsen van christelijke martelaren en de daarbij behorende gedenkdagen, staat het volgende citaat vermeldt: ‘VIII   IAN  Natus Christus in Betleem  IU Dea’. De volksmelding is de dag daarop gedaan en heeft misschien die 8e dag de ronde gedaan onder het volk, dat Hij op 8-1 geboren werd, terwijl Jezus vóór 12.00 uur middernacht, dus nog op 7 januari geboren was. De Romeinse kalender telt terug vanaf de eerste dag van de maand. De Bijbel verhaalt ons, dat Jezus ’s nachts geboren is [Lukas 2:8]. De wachters op het veld waakten over hun schapen. [Jesaja 21:11 en Ezechiël. 3:17]. De grot werd in een lichte wolk omhuld. Dat was de SheChiNa, de wolk van God. [ShChN = 300-8-50=358]. {MeShICh heeft dezelfde getalswaarde!

 

De Heer had Zichzelf in het lichaam van het Kindje Jezus opnieuw een woonplaats in Efratha, in de velden van Jaäl geplaatst. Psalm 132:6. De hemel opent zich en Zijn heerlijkheid verschijnt in de velden van Bethlehem. Sjachan betekent ‘wonen’, of ‘bewonen’. Het wordt ondermeer gebruikt voor de wolkkolom, die op de tabernakel rust. [Ex. 40:35]. Tabernakel in het Hebreeuws betekent MiShQaN [40-300-100-50=490] en Bethlehem heeft nagenoeg dezelfde waarde. De Griekse vertaling voor de Messiaanse Spruit staat beschreven in Jer.23:5, Zefanja 3:8 en 6:12. De ster, die uit Jacob opgaat. [Num.24:17], de Zon der gerechtigheid. [Mal.4:2 en Dan.9:25 – verder: 1 Tim.3:16, 6:16, Hebr.1:6, 1 Petr.1:12, Jes.9:5 en 2 Kol.13:4] - Hij, die rijk is, omdat alle aardse schatten in Hem hun oorsprong vinden. 1 Kon. 2:3 en Hebr.1:3. Hij laat zich in grote armoede door mensen vinden. [2 Kon.8:9]

 

Waarom op 25 december? Twee redenen: het is bedacht door Joodse cijferaars [Messias=358] die berekenden, dat wanneer je doortelt vanaf 1 januari met 358, je op de 358e dag komt en dat dus 25-12 is. Een ander redenen: de katholieke kerk heeft het Germaanse midwinterfeest – de zonnewende, gechristianiseerd. Micha 5:1-2 profeteerde: ‘En gij Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong van ouds is, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Jezus was ongeveer 30 jaar oud en dit was in het 15e regeringsjaar van Tiberius. Dertig jaar was ook de priesterleeftijd in het oude testament. In het 13e regeringsjaar van Herodes werd Israel geteisterd door een hongersnood. In het jaar 37 v. Chr. werd Jeruzalem door Herodes ingenomen. Dit was een Sabbatsjaar. Rekenen we terug met +30 jaar n. Chr. toen de Heer begon met Zijn ambt, dit ook een Sabbatsjaar was in -1 v. Chr. Tussen de Heer en Zerubbabel worden er 21 namen opgesomd. We plaatsen dit aan het einde van de Babylonische Ballingschap. Daarvoor zijn er 21 namen tot aan David = 21+21 = [gelijk aan 777 + 777] geslachten. Enige kenmerken tijdens de geboorte van Jezus waren volgens de beschrijving van Jozef, de pleegvader van Jezus:

 

·         Er was een opkomende volle Maan, die niet loskwam van de horizon;

·         Schapen werden door de herders geweid; [jawel, ook in januari!]

·         Een beekje – waterval van de heuvelberg neerkomend;

·         Jezus was 2 ½ jaar oud, toen Herodus stierf (dat was in de maand juli!);

·         7-1-4151 in de Joodse maand Shebet [sabbat]

 

Herodus kan dus onmogelijk in maart gestorven zijn. Deze periode wordt fout aangegeven. Wellicht is zijn sterftejaar ook onjuist.

 

UpToDate 2023-2024