Datering joodse telling

Volgens het boek van de Jubileum zou de joodse kalender in 3760 v. Chr. begonnen zijn. En we zouden nu [in 2022] leven in het joodse jaar 5782. Maar in werkelijkheid leven we in het joodse jaar [volgens Jakob Lorber 4151 = 4026+2022] 6048. Adam is volgens Europese wereldjaar ontstaan [gechapen als 18-jarige man] in het jaar 4026 en hij werd verplaatst naar het land ELDA [dat is Bethlehem].

 

Kijk, deze Jezus van Nazareth, die volgens jullie tijdrekening geboren is in Bethlehem in het 4151 ste jaar na het ontstaan van Adam, en wel te middernacht op de zevende dag van de maand januari, is wat zijn uiterlijke geboorte betreft evenzeer een jood als jullie dat zijn! [GJE8-86:3]

 

In het joodse jaar [volgens Lorber] was de Heer persoonlijk onder zijn kinderen gedurende twee maanden in de Kaukasus onder de namen: Asmahael, Emanuel, Abba, Abedam. Zo zag Adam zijn Schepper voor het eerst in een mensengestalte.

 

 

UpToDate 2024-2025