De naam van de Heer: JHWH

 

God-als-Jezus-Christus“ moet ook in het Nederlands zo vertaald worden, dat echter alle vijf klinkers in de naam voorkomen, want ze vormen de volledige naam van God. 

In het boekwerkje: ‘drie dagen in de tempel’, hoofdstuk 19:3 [van Jakob Lorber] lazen we de volgende tekst: ‘Jij weet, dat de ouden de klinkers die in een woord tussen de medeklinkers komen, wel uitspraken, maar uit 'n soort van piëteitsoverweging niet opschreven. (Namelijk uit piëteit en eerbied voor de naam van God: JEHOVA, welke naam is gevormd uit de vijf vocalen als volgt: I(=J) E 0 U(=V) A.)

 

We hoeven slechts maar in een Hebreeuwse Bijbel na te kijken en daar staat toch precies JieHouWaH  ָוה יה met 4 medeklinkers JHWH dus niet JHVH – maar…   de W wordt wel uitgesproken als een V [de letter U, V bestaat niet in het Hebreeuws! UV=W] en verder met de ‘onuitspreekbare’ drie klinkers. Ik ben iets bekend met de Hebreeuwse taal! Christ wordt in het Nederlands geschreven als Christus.

 


UpToDate 2023-2024