Jezus navolgen

                                                     door Gerrid Setzer

===================================================================================================

Bijbelse tekst: Johannes 1,35-37

Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zei hij: Zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.’ (Johannes 1:35-37)

Johannes de Doper attendeerde zijn twee leerlingen op het Lam van God. Hij wilde hun aandacht gewoon op deze Persoon vestigen, op dit bijzondere Lam Gods. Het is niet zomaar vanzelfsprekend, dat een eeuwige aanbidding juist met het lam verbonden wordt. (Openbaring 5) 

Wat Johannes waarschijnlijk niet van plan was, dat echter geheel in zijn aard lag, gebeurde nu: die beiden leerlingen (waarschijnlijk Andreas en de evangelist Johannes*) volgden Jezus na.

De woorden van Johannes kwamen uit het hart. En als ze uit het hart komen, dan bereiken ze ook het hart. Johannes zal niet over de gevolgen van zijn woorden hebben nagedacht, en toch ontstonden daarover juist deze gevolgen, die wij bij zijn getuigenissen voorheen niet in Johannes 1 vinden. Het lijkt erop, dat we vaak de grootste invloed hebben op anderen, als wij het niet opzettelijk doen.

Meerdere malen wordt in het Bijbelse Johannes Evangelie over de navolging van de Heer Jezus gesproken: twee leerlingen, die door het Lam van God werden aangetrokken. (Joh 1,35-40); Volksmenigten, die tekenen zagen (Joh 6,2); de Opvolger, die het licht heeft (Joh 8,12); de schapen volgen hem, omdat ze Zijn stem kennen (Joh 10,4); de navolger zal daar zijn, waar de Heer is (Joh 12,26); Simon Petrus wil volgen en doet het ook (Joh 13,36; 18,15), Petrus wordt tot navolger uitgenodigd (Joh 21,19-22), terwijl Johannes eenvoudig de Heer volgt.

Dit Evangelie begint dus zodanig, zoals het ook eindigt: twee mensen volgen Jezus na. Een daarvan is Johannes, de schrijver van het Evangelie, die ongevraagd Hem volgt, omdat de grootheid in de persoon van Jezus hem aantrekt.

Bron: https://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network  date: 2-5-2017

*Redactionele opmerking: het was niet de evangelist Johannes, maar THOMAS, de 2e persoon, die samen met Andreas getuigen waren van het Lam Gods, toen Johannes Hem in de Jordaan doopte!

 Jezus: ‘Hoe staat het echter met die leerling, die met jou, Andréas, eerst bij Mij was? Komt hij nog na, of blijft hij in Bethabara?' Andréas antwoordt: 'Zie hij komt al, hij had nog wat te regelen'. Ik zeg daarop: 'Zo is het goed! Want waar een Céphas is, daar moet ook een Thomas zijn'. Daarop zegt Andréas: ' Ja, dat is zijn naam! Een eerlijke ziel, maar ook steeds vol gewetensbezwaren en twijfel; wat hij echter eenmaal aangegrepen heeft, dat laat hij ook nooit meer los, hoewel hij een zeer vrijgevig hart heeft. Door deze vrijgevigheid heeft hij ook die bijnaam gekregen. -Hij komt, Heer, moet ik hem binnenroepen, deze tweeling?'…

 

UpToDate 2023-2024