Jezus’ geboortejaar

 

Ingezonden door Rudy Vercauteren, België

 

Mijn zoektocht naar het geboortejaar van Jezus kwam vanuit het trachten te achterhalen hoe het menselijke deel van Jezus zou kunnen gesitueerd worden aan de hand van astrologie. Mijn redenering is als volgt:

Het geboortemoment van Jezus, zo lezen we in het boek “De Jeugd van Jezus”, gebeurde toen het Volle Maan was en wel toen deze net boven de horizont stond. Jozef, die een vroedvrouw in Bethlehem ging zoeken, verhaalde bij zijn terugkomst dat de hele natuur stil bleef (staan) gedurende enkele minuten. De eerste Christenen en de nog overgebleven tegenwoordige Christenen in het Midden-Oosten vieren Kerstmis op 6 januari. De Romeinen hebben met de invoering van het christendom als officiële godsdienst (begin 4de eeuw) het geboortejaar van Jezus Christus berekend aan de hand van de zevenjarige Romeinse volkstellingen van minstens 300 jaar eerder en hebben zich vergist met het tellen van het aantal gebeurde volkstellingen waarbij toen verkeerdelijk aangenomen werd dat de  Romeinse kalender met 7 jaren later begon dan het werkelijke geboortejaar van Jezus. Astronomen hebben achterhaald dat er om de 243,5 jaren een conjunctie van Jupiter en Saturnus van op de Aarde te zien is gedurende een drietal dagen.

Met behulp van het computerprogramma Skyglobe 3.6 heb ik zowel het ogenblik van Volle Maan alsook die van de conjunctie van Jupiter en Saturnus kunnen achterhalen. De Volle Maan kwam op rond 22:00 u waardoor we kunnen aannemen dat het geboorte-uur van  Jezus ongeveer rond 22:30 u moet geweest zijn op 6 januari van het jaar 6 v.Chr.  Er  waren op dat moment geen retrograde planeten.  Jupiter en Saturnus stonden toen  conjunct


in het teken Vissen (Pisces), wat een mogelijke connotatie had met het vissensymbool, dat gebruikt werd door de eerste Christenen als kenteken.

Hieronder de astrologische geboortekaart (horoscoop) van Jezus Christus*. Een uitwerking van deze horoscoop heb ik met behulp van enkele astrologieboeken opgeschreven, maar kan eventueel ook door anderen, meer ervaren en tevens Jezus’ vriendelijke mensen, onder de loep genomen worden. De wetenschap van de astrologie, die zeker ook door de Drie Wijzen uit Oosten beoefend werd en sinds ver in de oudheid hoog aangeschreven stond, is  in de loop der eeuwen nu veelal tot een occult en werelds voorspellingssysteem ontaard. De karakterkunde (ziel) en de medische astrologie (lichaam) zijn de nuttige toepassingen van astrologie en wat de voorspellingspogingen van astrologen betreft, beschouw ik die als onnuttig, overbodig, onbetrouwbaar en hinderlijk voor de normale ontwikkeling van de mens. Nochtans wisten de Drie Wijzen dankzij hun astrologische berekeningen, voorspellingen en opzoekingen De Heer in Bethlehem te vinden. Uitzonderingen zijn dus blijkbaar wel toegelaten als De Heer het wil.

Rudy Vercauteren,  3 januari 2016

 

Antwoord

 

Beste Rudy,

De horoscooptekening* heb ik niet meegeplaatst, omdat dit teveel ruimte in beslag zou nemen. Anderen, die geïnteresseerd zijn, kunnen eventueel met jou daarover contact opnemen. Je artikel klinkt erg acceptabel. Alleen is volgens Jakob Lorber de Heer niet geboren op 6 januari, maar op 7 januari in het joodse jaar 4151 rond middernacht. [Dit maakt wel een groot verschil uit van 24 uren!] - Dat dit vóór het nachtelijke twaalf uur geweest moet zijn, is wel duidelijk!

 

De enige data met volle Maan, in de periode rond de geboorte van Jezus, hebben wij kunnen vinden in het nieuwe en het meest geavanceerde professionele astronomische programma van Redshift 8 Premium. Op 7 januari 8 v. Chr. toen was het voor 99,1% volle maan. Het jaar 8 v. Chr. lijkt mij een bijzonder jaar. Ik heb in dat programma niets kunnen vinden over het jaar 6 v. Chr.! Verder is gekeken naar de data van een complete maansverduistering ten tijde van het Kindje Jezus in Egypte.

Toen het Kind Jezus in Ostracine vertoefde [in Egypte] niet ver van de Israëlische grens, was er een volledige maansverduistering. We geven hier de voorkeur aan het tijdstip van de complete maansverduistering, toen het Kind Jezus al weer bijna twee jaar oud was. Dit was op 18 november in 7 v. Chr. om 03.03 [middernacht]. Toen heeft er een maansverduistering plaatsgevonden, die eindigde om precies 06.37 uur, en dus ongeveer 3 uur lang heeft geduurd! [zie Jeugd van Jezus-175 vers 24]. Dit komt aardig overeen met de gegevens, die we in de vorige uitgave uitvoerig hebben uiteengezet t.a.v. het geboortejaar van Jezus. Ook heeft er in het jaar 19 n. Chr. en


het jaar 24 n. Chr. [om 10.59 uur – Jeruzalem] een totale korte zonsverduistering plaatsgevonden. Dit echter zou dan weer refereren naar 6 v. Chr.! Er heeft geen echte zonsverduistering op het moment van Jezus’ sterven plaatsgevonden!

Er zijn geen andere data gevonden, rond de geboorte van Jezus, dan de hier zojuist genoemde. We maken hier dus gebruik van astronomie, om zons- en maansverduisteringen en alle maanstanden te kunnen achterhalen.

Er zijn ook nog andere astronomische programma’s getest, maar merkwaardig genoeg blijken deze niet de dezelfde afstemming te hebben. Dit zou toch moeten. En daar plaats ik vraagtekens bij!

De Heer zegt zelf aangaande het thema astrologie in de Johannes Openbaringen: ‘Zoals gezegd, van jullie tijdsberekening zijn slechts de maankwartieren die om de zeven dagen steeds wisselen, de daaruit voortkomende week, de periode van een maand en de duur van het jaar waar en juist….’ [GJE6-96-12]

Daarom lijkt mij de volle Maanstand ten tijde van Jezus’ geboorte-uur erg belangrijk. Blijkbaar is dit nu astronomisch zeer duidelijk achterhaald, [ook al zijn de meningen daarover nog verdeeld door aan gebrek aan goede astronomische software, dat  goed op elkaar aansluit! ] En hiermee kunnen wij dit thema dan ook afsluiten. G.

 

 UpToDate 2023-2024