Jericho-Jeruzalem

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

Van Jericho naar Jeruzalem is er een steile weg, een klim. Een andere weg is korter, maar die ging vroeger door het gebied van de gehaatte Samaritanen. De weg is er stenig en lang; het kronkelt hoog en laag. Voorbij aan Bethel de poort van de hemel, waar de patriarch Jakob van zijn trap droomde en engelen op en af van hemel en aarde zag opklimmen en neerdalen. Jeruzalem heeft smalle straten.

 

Jericho

Omgeving van Jericho

UpToDate 2023-2024