Door wie werd Jakob Lorber gedicteerd?

                               [ingezonden door Klaus Opitz, Dld.]

 

Wilfried Schlätz heeft over dit thema al veel onderzocht en weliswaar gaat het bijvoorbeeld in zijn artikel over de rechtstreekse Woorden van God door J. Lorber. Het artikel is te vinden in JESUS2030 onder de rubriek Kommentare / Dokumentationen. Hier een uittreksel:

1.5. Jezus heeft  in de jaren 1850 – 1864 Zijn schrijfknecht Jakob Lorber (JL) een gigantisch werk (wel minstens 23 delen en per boekdeel 400 bladzijden) woord voor woord in het Oostenrijkse Duits tijdens die jaren in zijn hart gedicteerd.

Hierbij had Jezus Zelf geheel nieuwe begrippen gevormd zoals: hulsengloben, Zongebieden, ontelbare heelallen vol met Zonnen, de vrijheidsproeven via de wil der mensen, sferen buiten onze sferen, specifica van intelligentieperikelen, enz. en vooral iedere zin, die Hij Jakob Lorber heeft gedicteerd, echter Zelf formuleerde. JL vormde en formuleerde deze nieuwe begrippen dus niet zelf (verbale inspiratie).

1.6. De Jezuswerken via JL, op protocolwijze:

 

Jakob Lorber  immagine 3 Jakob Lorber immagine 1  Jakob Lorber immagine 2  Jakob Lorber immagine 4  Jakob Lorber Immagine 5

 

1.6.1. de vroegere gesprekken van Jehova [bijna 6171 jaar geleden] (met bijv. Zijn gesprekken met de aartsvaders ADAM, SETH, JARED, HENOCH in deel 1 en 2 van de huishouding van God van vóór de Zondvloed!]

1.6.2. en wat de periode aangaat over de vroegere toespraken van Jezus-Jehova [zoals bijv. Zijn gesprekken met Mathael, die in het 4e GJE-255 worden weergegeven, kan een engel ook in opdracht van Jezus vanuit het Oud-Hebreeuws3 in het Duits dat gedurende de jaren 1840-1864 vertaald en het dan aan JL gedicteerd hebben2, want zo’n engel heeft toegang in de hemelse archieven aan gene zijde, waarin elk vroeger gesproken woord van Jezus in alle eeuwigheden wordt bewaard. Maar iedere zin via JL, waarin de lezer direct en persoonlijk door Jezus wordt aangesproken, stamt vanzelfsprekend van Jezus Zelf af en niet van een engel zoals bijv. in HG1:1-4 en GJE1-241+242, waarin Jezus Zich aan ons hedendaagse lezers wendt en bijv. de schadelijkheid van de aardappels verklaart.

2 [RB.02_261,05] Zegt Robert Blum: ‘Die ene, die daar in Uw naam brood en wijn meebracht, ken ik al wel. Dat is zo'n zwak, aards knechtje van U, die opschrijft wat U hem door middel van een engel in Uw naam dicteert.’

3 [NS.01_022,08] Daarna wordt de gast door de leider deze brandende tempel binnengeleid. Daar in het midden van de tempel ziet hij dan een klein altaar, dat wil zeggen een verhoging als een zuiltafel op de grond, waarop de Heilige Schrift van het Oude en Nieuwe Testament zich bevindt, en wel geschreven in het oud-Hebreeuws. De beweringen van Robert Blum moeten dus natuurlijk beslist bindend zijn…

 2E10C5EA

                      WAT KIEST LOT?

 

Lots nakomelingen

Jakob Lorber is volgens de heilige en de nieuwe Openbaringen familie [nakomeling] van Lot uit Sodom en Gomarra.

‘Alle toenmalige (ten tijde van Jezus] heidenen met uitzondering van de Moren [Nefer] en de Sehinieten [de Chinezen] in het uiterste Morgenland [het verre Oosten], zijn dat nog de overgebleven nakomelingen van Lot. Dus in zekere zin ook wij! Lorber zou ook een  direkte afstammeling zijn van David. Hij mocht via deze voorbereide afstammingslijn de Almacht van Gods gesproken woord verdragen. 

 

UpToDate 2023-2024