De Islam en de Bijbel

 

De Islam ontstond tussen de 6e en de 7e eeuw n. Chr. Als we het woord ĎIshlamí letterlijk willen ontleden, dan staat er ISh = mens en Lama= geestelijke leraar. De Islam staat voor de mens, die met het geestelijke is behept, het goddelijke. Het Hebreeuws en het Arabisch zijn zeer met elkaar verwant. Eigenlijk is de Islam datgene wat in de Bijbel JismaŽl is. De Islam zegt dat de Bijbel vervalst is, en dat zeggen zij in hun eigen voordeel.

 

De overlevering vertelt dat Izaak als twee druppels water op zijn vader Abraham lijkt. Als IsmaŽl 16 jaar is ziet Sarah, dat hij zich vreemd gedraagt. Hij bespot zijn halfbroer Izaak, die later een zoon krijgt [Jakob = IsraŽl] waaruit het volk IsraŽl ontstaat. Zowel Jakob als IsmaŽl krijgen 12 zonen. Door de spot met Izaak te drijven worden zij weggestuurd, een jaar later. Een engel belooft hem bij de waterbron: ĎJe zult koning woorden van 12 vorsten!í We zien hier een paralleliteit.

 

Met 17 jaar zien we in de Bijbel ook andere gebeurtenissen die ermee samenhangen. IshmaŽl wordt weggestuurd op zijn 17e jaar. In de 17e eeuw na Adam komt er een zondvloed en wordt er een wereld weggestuurd. Jozef van Jakob wordt met 17 jaar verkocht. De karavaanhandelaren die Jozef later meenamen uit de put, waren de drie zonen van Hagar. Mozes moet, als hij 17 jaar is, vluchten voor Faraoh uit Egypte.

 

Als Izaak 37 jaar is zegt de Heer tegen Abraham: Ďje moet je zoon Ďofferení. Ik zal hem van je afnemen. Dan is IsmaŽl 50 jaar. Tussen deze beide zonen zal eeuwig een verschil blijvenvan 13 jaar. Abraham vertrok met Izašk op een pakezel. Ezel in het Hebreeuws = CHaMoR = 8-40-200 = 248, dat is het getal van ons beendergestel, want de mens heeft volgens de oude anatomie 248 botjes.

 

Als Sarah sterft neemt Abraham zich een tweede vrouw met de naam Kethoerah. [= kroon. [Gen.25:1]. Zij zou volgens de overlevering dezelfde zijn als Hagar.

 

ArabiŽ, het land van IsmaŽl is niet alleen de wereld van de oliesjeiks, maar ook een confronterend land van conflicten en oorlogen.

 

Het tijdperk van Godsdienst isover de gehele wereld bijna ten einde. Er komt een nieuw tijdperk van een veel betere echte Godsdienst. Voorlopig wil de mens genieten, zich amuseren, maar eigenlijk gelooft de mens niet meer in het hiernamaals.

 

Als Abraham uit Egypte teruggaat naar zijn land krijgt hij van Faraoh naast de vele geschenken ook twee dienaars mee [Hagar en EliŽzer]. Dan gaat hij terug naar Kanaan, dat Ďkoopmaní betekent: [20-50-70-50=190 en Egypte heeft de helft meer in waarde: 380 = Mitsrajim = 1:2]. Abraham verslaat met behulp van EliŽzer 318 mensen. [EliŽzer was ťťn van de dienaren die Abraham meenam uit Egypte Ė EliŽzer = 1-30-10-70-7-200 = 318].

 

Deze EliŽzer zocht een vrouw voor Izaak, dat Rebecca werd. Want toen Eliezer een vrouw voor Izaak ging halen, stelde hij de volgende voorwaarde: Ďindien zij niet alleen de mens die bij de waterbron kwam, te drinken zou geven, maar ook diens dieren!í

 

Bron betekent in het Hebreeuws: ĎBeŽrí = 2-1-200 en dat is hetzelfde Hebreeuwse woord voor BARA, dat scheppen betekent. Shara betekent Ďheeriní. Izaak = 10-90-8-100 = 208. Hetzelfde woord voor Ďcederí= 1-200-7 = 208. Als IsmaŽl 50 wordt komen zijn inzichten!

 

Hagar [5-3-200 = 208], de vreemdelinge, wordt door Sara weggestuurd naar de woestijn, waar geen water is. [GaR = 3-200 = wonen, vreemd zijn, vreemdeling]. Zij legt het kind zover van zich vandaan, dat er met een pijl en boog geschoten kan worden. Dit verklaart de latere beroepspassie van IsmaŽl: een geoefende boogschutter.

 

Abram [243] en Hagar [208] samen opgeteld zijn 451. De opgetelde waarde van IsmaŽl is 451:

 

J††††††††† = †††††††† 010

SH ††††† = †††††††† 300

M††††††† = †††††††† 040

AE††††† = †††††††† 070

I††††††††† = †††††††† 010

L†††††††† = †††††††† 030= 451

 

Abram [243] en Izaak [Jitschok = 10-90-8-100 = 208)hebben eveneens dezelfde waarde als Ishmael [451] = 243+208= 451.Wat een bijzondere samenhang!!!

 

Op het moment van het vastbinden [AQIDaH = עֲקֵידָה van Izaak, om geofferd te worden en dus ook om te sterven, dan sterft volgens de joodse overlevering de vrouw van Abraham.

 

Tot slot

Bileam behoort bij Midjan [De Midianieten]. Deze laatste zou de zoon van Ketoerah zijn, de vrouw van Abraham. [Gen.25:1,2]. Dan zijn Midjan en IsmaŽl dus broers. Het kan niet toevallig zijn, dat bij de verkoop van Jozef in Gen.37:23-36 de Midjanietenen de IsmaŽlieten samen een rol gespeeld hebben.

 

IsmaŽl was tot 50 jaar recalcitrant, maar toen veranderde hij zich ineens ten positieve. Hij komt na 33 jaren terug uit de woestijn, naar zijn roots. Op dat moment was Abraham 137 jaar, Izaak 37 jaar en IsmaŽl 50 jaar.

 

Als Abraham 78 jaar is sterft Reie, de zoon van Peleg. Als Abram 10 jaar in Egypte is [in 2033 n. Adam] geeftFarao hem Hagar mee, als zijn dochter. In deze 10 jaar had Hagar veel kennis opgestoken van de familie Sara en Abram. Zij werd vanwege de Ďbevruchtingí van Abraham zijn bijvrouw. Abram was dan 85 jaar.

 

IsmaŽl kreeg later een vrouw uit Egypte. Deze spotte met het huwelijk. Toen Abraham haar bezocht was hij niet welkom en liet Abram een boodschap achter voor zijn zoon, die daaruit begreep een andere vrouw te huwelijken met de naamFATIMAH volgens de joodse overlevering.

 

Als Izaak met Rebekka trouwt dan is deze 40 jaar, en in dat jaar nam Abraham [nadat zijn vrouw Sara was gestorven] zich ook een vrouw [ Ketoerah]. [Gen.25:1]

In deze periode speelt zich het belangrijke verhaal af van JOB, want ťťn van de vier zonen van Ketoerah was BilihaŽl en deze was ťťn van de drie vrienden van Job. [Job 2:11]

 

Bron: Aangegeven literatuur van Jakob Lorber, Prof. Friedrich Weinreb: ĎDe Bijbel als Scheppingí; het Hebreeuwse alfabet; raadpleging van het internet; Swedenborgiana [inleiding]: https://newchristianbiblestudy.org/nl/exposition/translation/abraham-nl/

 

UpToDate 2023-2024