Inhoud 11 delen  v.h. GR. JOH. EV.  

 

 

Inhoud Grote Johannes Evangelie In Vogelvlucht

Op grond van de ons gekende bronnen en aspecten met de elf aaneensluitende delen van ‚Het Grote Johannes Evangelie‘ kunnen we de wandel- en scheepsreizen van Jezus hier bijna wekelijks [gedurende meer dan drie volle  jaren] volgen, en wel zo, alsof we er zelf bij waren geweest.

 

          Startpagina  www.lorber.nl          

Periode: ongeveer in het jaar 29 van onze tijdrekening, het eerste leerjaar, dat enige weken voor het eerste Pasen tot en met in de zomer was. [de tarweoogst] 

1e. reis: Nazareth – De hut van de Heer in de woestijn bij Bethabara [omgeving Had Nes- Karkom] – Bethabara  [doop door Johannes] – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 5-9]

2. reis:  Nazareth – Kana in Galiläa [bruiloftsfeest en het wijnwonder] - Kapernaum en het meer van Galilea – Jeruzalem [naar het eerste Paasfeest, de tempelreiniging [Gr. Joh. Evang. hfdst. 10-22]

3. reis: In Judea, rondom Jeruzalem – omgeving Enon bij Salim [nieuwe doopplaats van Johannes aan de Jordaan] – naar het landschap SamariaJakobsbronnenSichar en omgeving – naar GalileaKana in GalileaKapernaum [Gr. Joh. Evang. hfdst. 23-99]

4. reis:  Kapernaüm – de hut van Petrus aan de noordelijke oever van het Meer van Galilea – per schip naar Gadara aan de oostelijke oever – per schip naar de aanlegplaats bij Sibarah – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 99-115]

5. reis: Nazareth – vissershuis van Matthias bij Kapernaum – op vlucht voor de menigte op het Galilese Meer -  Terugkeer aan de oever bij de tolwacht van  Mattheús nabij SibarahKapernaüm – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 115-131]

6e reis: Nazareth – Hongerdorp – aan de oeverkust naar Kis – vandaar een uitstapje per schip naar Jesaira – en weer terug naar Kis – Trip naar Kana in het dallandschap [in de provincie Samaria] – terug naar Kis  [Gr. Joh. Evang. hfdst. 132-242]

 Inhoud tweede deel  v.h. GR. JOH. EV.

Periode: in de zomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr. 

7e reis: Kis – aanlegplek voor schepen bij Sibarah – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 1-94

8e reis: Nazareth – Grot bij Bethabara [1e Volksspijziging] – Berg van het gebed – Wandeling op het meer van Galilea [Petrus’ geloofsproef] – per schip naar Genezareth aan de gelijknamige zee-inham van Genezareth. [Gr. Joh. Evang. hfdst. 94-167]

9e reis: Genezareth – per schip over de zee-inham en dan te voet noordwaarts naar richting Tyrus – terugkeer naar het meer van Galilea – Berg aan de oever [2e volksspijziging] – per schip naar de herberg bij Magdala – terug naar de berg aan de oever – te voet naar de hut van Markus bij Cäsarea Philippi. [ Gr. Joh. Evang. hfdst. 168-244]

Inhoud derde deel  v.h. GR. JOH. EV.

Periode: in de nazomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr.

·         Late zomer van het jaar 29 na Christus, locatie Markus de Romein nabij de stad Casarea Philippi [9. Reis van Jezus]

Inhoud vierde deel  v.h. GR. JOH. EV.

Periode: in de nazomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr.

·         Late zomer van ongeveer het jaar 29 na Christus, locatie Markus de Romein nabij de stad Casarea Philippi [9. Reis van Jezus]

Inhoud vijfde deel  v.h. GR. JOH. EV.

Periode: in de nazomer van ongeveer het jaar 29 n. Chr. Voorlopige basisplaats bij de Romein Markus, nabij de stad Caesarea Philippi bij Tiberias

9e en 10e reis van Jezus: Verblijf in de hut van Markus - per boot naar het vissersdorp bij de berg der verheerlijking [Tabor = Arbel] - terug naar het vissersdorp. [Gr. Ev. Kap. 169-238]

11e reis van Jezus: Vissersdorp - per schip naar het handelsdorp aan de andere kant van de berg der verheerlijking - per schip naar Jesaïra – De hut van Petrus - Noord Galilea – weer terug naar Petrus’ hut. [Gr. Evang. Hoofdstuk 239-251]

12. Reis van Jezus: Hut van Petrus - per schip via de over de uitmonding van de Jordaan naar een vissersdorp met een zoutrots [Barnabe] - verder naar Jeruzalem [Gr. Evang, hfdst. 252-276]

Inhoud zesde deel  v.h. GR. JOH. EV.  

…Periode: van Galilea [bergdorp met zoutrots] naar Jeruzalem. [Herbergier in het dal]. In de omgeving van de stad. Van het Loofhuttenfeest [herfst van ongeveer het jaar 30 n. Chr.] naar de tabernakelrots in ongeveer het jaar 31 n. Chr. Naar de vijver van Bethesda bij de tempelingang. Bethanië. Uitstapje naar Bethlehem. Grieks plaatsje daar. Terug naar Bethanië. [Grote Evangelie van Johannes, deel 6, hoofdstukken 1-25].

periode: rond het Loofhuttenfeest [herfst] ongeveer 30 n. Chr. tot aan het volgende Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr. 

 

13e reis:  [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 1-25]

·         Periode: van Galilea [bergdorp met zoutrots] naar Jeruzalem.

·         [Herbergier in het dal].

·         In de omgeving van de stad.

·         Van het Loofhuttenfeest [herfst van ongeveer het jaar 30 n. Chr.] naar de tabernakelrots in ongeveer het jaar 31 n. Chr.

·         Naar de vijver van Bethesda bij de tempelingang.

·         Bethanië.

·         Uitstapje naar Bethlehem.

·         Grieks plaatsje aldaar.

·         Terug naar Bethanië. [

 

14e reis: [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 25-36]

·         Verblijf in Bethanië

·         Het Galilese meer

·         Per schip naar Kis

 

15e reis: [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 36-41]

·         Kis

·         Per schip naar de aanlegplaats aan de zuidelijke Jordaanuitmonding

·         Te voet naar Jeruzalem [de waard in het dal, vlakbij de stad Jeruzalem]

·         Tiendaagse bezoek bij Lazarus in Bethanië

 

16e reis:  [Gr. Joh. Evang. 6, hfdst. 41-79]

·         Te voet van Bethanië naar Galilea

·         Aanlegplaats aan de zuidelijke kant van de uitmonding der Jordaan

·         Per schip in de omgeving van Tiberias

·         Berg van de derde volksspijziging

·         De discipelen per schip naar de aanlegplek bij Sibarah

·         De Heer komt hen na op het water

·         Wandelend naar Kapernaum

Inhoud zevende deel  v.h. GR. JOH. EV.  

periode: rond het Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr. 

 

17e reis: [Gr. Joh. Evang.,7 hfdst. 1-229] - Eerst verbleef Jezus lange tijd in de herberg van Lazarus welke Hem als basisplaats diende op de Olijfberg. Van daaruit deed Hij een uitstapje naar het vlakbij gelegen stadje Emmaüs ten oosten van Oud-Bethlehem, waar ook Nikodemus een bewoning had. Weer terug naar de herberg van Lazarus op de Olijfberg.

 

Verfassen einer Inhaltsangabe als Bestand der Interpretation – kapiert.de

Inhoud achtste deel  v.h. GR. JOH. EV.  

periode: enkele weken na het Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr. 

 

18e reis:   [Gr. Joh. Evang. 8, hfdst. 1-158]

·         Verblijf in de herberg van Lazarus op de  Olijfberg

·         Bethanië

·         Een uitstapje naar een oord vlakbij Bethlehem in het Davidshuis

·         Terug naar Bethanië

 

19e reis: [Gr. Joh. Evang. 8, hfdst. 159-220]

·         Bethanië

·         De waard in het dal

·         Grote herberg aan de splitsing van de weg naar Thyrus naar Jericho

·         Van Jericho naar Essea richting Egypte

Inhoud negende deel  v.h. GR. JOH. EV.  

periode: enkele weken na het Loofhuttenfeest in ongeveer het jaar 31 n. Chr. 

 

20e reis:   [Gr. Joh. Evang. 9, hfdst. 1-26]

·         Van Essea naar Jericho

 

21e reis: [Gr. Joh. Evang. 9, hfdst. 26-113]

·         Jericho

·         Tolhuis van Zacheus

·         Dorp van heidenen met tempel van Mercurius

·         Nahim

·         Landschap Samaria

·         Rovers in deze omgeving

·         De waard in Samaria

·         Het oerbos in Samaria

·         Marktjes in Galilea

·         Kana in Galilea

 

22e reis:  [Gr. Joh. Evang. 9, hfdst. 113-214]

·         Kana in Galilea

·         Kis

·         Per schip naar Jesaira

·         Hut van Markus bij Cesarea Philippi

Inhoud tiende deel  v.h. GR. JOH. EV.  

periode: in de late herfst en winter in ongeveer het jaar 31 n. Chr. 

 

23e reis:  [Gr. Joh. Evang. 10,  hfdst. 1-141]

·         In de hut van Markus bij Cesarea Philippi

·         Per schip naar Genezareth

·         Te voet verder naar Pella

·         Abilah

·         In het gebied van de Golan

·         Naar Aphek

·         Vissersdorp bij Bethesda

 

24e reis:  [Gr. Joh. Evang. 10,  hfdst. 142-244]

·         Vissersdorp bij Betheda

·         Heidens bergstadje

·         De basaltstad

·         Stad aan de berg van Nebo

·         De opperherder aan de bergmuur

·         De waard Mucius in het Jordaandal

Inhoud elfde deel  v.h. GR. JOH. EV.  

     periode: de nawinter en de voorzomer in ongeveer het jaar 32 n. Chr. 

                          [tot het latere Pasen ongeveer begin juli 32 n. Chr.]

 

25e reis:  [Gr. Joh. Evang. 11,  hfdst. 1-42]

·         De waard Mucius in het dal van de Jordaan

·         Het dal van de innerlijke inkeer

·         Rimmon [Rael[

·         Bethanië [de opwekking van Lazarus]

 

26e reis: [Gr. Joh. Evang. 11,  hfdst. 42-76]

·         Bethanië

·         Ephrem

·         Bethanië

·         Intocht in Jeruzalem op Palmzondag

·         Bethanië

·         Naar de enige doopplek van Johannes aan de Jordaan

·         Avondmaal in Jeruzalem

·         Gethsemane

·         In de tempel – tumult – de toespraak van Jezus

 

UpToDate 2023-2024