Op grond van de ons gekende bronnen en aspecten met de elf aaneensluitende delen van ‚Het Grote Johannes Evangelie‘ kunnen we de wandel- en scheepsreizen van Jezus hier bijna wekelijks [gedurende meer dan drie volle  jaren] volgen, en wel zo, alsof we er zelf bij waren geweest.

Eerste deel:

Tijd: in het jaar 25 van onze tijdrekening, het eerste leerjaar, dat enige weken voor Pasen tot en met in de zomer was. [de tarweoogst] 

1e. Reis: Nazareth – De hut van de Heer in de woestijn bij Bethabara [omgeving Had Nes- Karkom] – Bethabara  [doop door Johannes] – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 5-9]

2. Reis:  Nazareth – Kana in Galiläa [bruiloftsfeest en het wijnwonder] - Kapernaum en het meer van Galilea – Jeruzalem [naar het eerste Paasfeest, de tempelreiniging [Gr. Joh. Evang. hfdst. 10-22]

3. Reis: In Judea, rondom Jeruzalem – omgeving Enon bij Salim [nieuwe doopplaats van Johannes aan de Jordaan] – naar het landschap SamariaJakobsbronnenSichar en omgeving – naar GalileaKana in GalileaKapernaum [Gr. Joh. Evang. hfdst. 23-99]

4. Reis:  Kapernaüm – de hut van Petrus aan de noordelijke oever van het Meer van Galilea – per schip naar Gadara aan de oostelijke oever – per schip naar de aanlegplaats bij Sibarah – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 99-115]

5. Reis: Nazareth – vissershuis van Matthias bij Kapernaum – op vlucht voor de menigte op het Galilese Meer -  Terugkeer aan de oever bij de tolwacht van  Mattheús nabij SibarahKapernaüm – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 115-131]

6e Reis: Nazareth – Hongerdorp – aan de oeverkust naar Kis – vandaar een uitstapje per schip naar Jesaira – en weer terug naar Kis – Trip naar Kana in het dallandschap [in de provincie Samaria] – terug naar Kis  [Gr. Joh. Evang. hfdst. 132-242]

 

Inhoud tweede deel  v.h. GR. JOH. EV.

Periode: in de zomer van het jaar 25 n. Chr. 

 

7e Reis: Kis – aanlegplek voor schepen bij Sibarah – Nazareth [Gr. Joh. Evang. hfdst. 1-94

 

8e Reis: Nazareth – Grot bij Bethabara [1e Volksspijziging] – Berg van het gebed – Wandeling op het meer van Galilea [Petrus’ geloofsproef] – per schip naar Genezareth aan de gelijknamige zee-inham van Genezareth. [Gr. Joh. Evang. hfdst. 94-167]

 

9e Reis: Genezareth – per schip over de zee-inham en dan te voet noordwaarts naar richting Tyrus – terugkeer naar het meer van Galilea – Berg aan de oever [2e volksspijziging] – per schip naar de herberg bij Magdala – terug naar de berg aan de oever – te voet naar de hut van Markus bij Cäsarea Philippi. [ Gr. Joh. Evang. hfdst. 168-244]

 

Inhoud van het zesde deel van het Grote Johannes Evangelie 

…Periode: van Galilea [bergdorp met zoutrots] naar Jeruzalem. [Herbergier in het dal]. In de omgeving van de stad. Van het Loofhuttenfeest [herfst van het jaar 26 n. Chr.] naar de tabernakelrots in het jaar 27 n. Chr. Naar de vijver van Bethesda bij de tempelingang. Bethanië. Uitstapje naar Bethlehem. Grieks plaatsje daar. Terug naar Bethanië. [Grote Evangelie van Johannes, deel 6, hoofdstukken 1-25].