Huwelijksuitzonderingen

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De leerlingen lijken naar aanleiding van wat Jezus hen heeft gezegd, er voor te zijn, om niet meer te huwen (Mattheüs 19:10). Want sommige vrouwen doen onpassend tegenover hun echtgenoot.

 

Als er onder hen één is, die ontucht bedrijft, dan is er vaak ruzie en twist tot ergernis van de buren. Dan lijkt de scheidbrief van Mozes meer dan gerechtvaardigd.

 

Maar Jezus zei, dat Hij dit vooral voor de Farizeeën gesproken had (Mattheüs 19:11). Inderdaad was de scheidbrief noodzakelijk, anders zou de Heer dit nooit ingesteld hebben. Intussen stichtten de Farizeeën stiekem onvrede tussen echtparen, want de scheidbrieven levert hen veel geld op. Onder de mensen zijn er zeker een aantal die niet geschikt zijn voor een huwelijk (Mattheüs 19:12).

 

Een huwelijk met een ontmande man sluiten is ongeldig en men kan zich daarvan laten scheiden. Degene die niet onvruchtbaar is gemaakt, kan zonder echtbreuk te plegen opnieuw gaan trouwen.

 

Is je vrouw onvruchtbaar, dan kun je met de juiste instelling datgene doen om nazaat te verwekken – zoals bij de ouden – en je zult hiervoor niet gerechtelijk gedaagd worden.

 

Op Petrus vraag om zich van een vrouw te laten scheiden, die hoererij bedrijft, zegt Jezus, dat zolang zij leeft je geen ander vrouw mag huwen. Je kunt nooit weten of je vrouw zich in de toekomst zal bekeren en vol berouw terugkeert naar je huis.

 

Maar stel, dat je dan toch een andere vrouw tot je genomen hebt, dan zou je eerste vrouw niet meer kunnen terugkomen. Dat zou voor jullie allemaal slecht zijn.

 

Wees in je hart God trouw en hoed je voor ontucht. Zij die hoererij en echtbreuk plegen, zullen Gods Rijk niet binnengaan. Dit werd Petrus allemaal geheel duidelijk (GJE5-256).

www.zelfbeschouwing.info