Tekstvak: Homoseksualiteit

                                                                                                      Ingezonden door Klaus Opitz – [DLD]

Wat zegt de Nieuwe Openbaringen over homoseksualiteit?

Om te beginnen: Wat zeggen de kerken?

SYNODE. Protestantse kerk huwt homoseksuelen

„Homoseksuele paren kunnen zich in het vervolg laten huwen in de protestantse kerken in het Rijnland. Het huwelijk van hetzelfde geslacht wordt ook in het kerkboek geregistreerd. Die synode van de twee grootste evangelische kerken besloot dit op vrijdag in Bad Neuenahr met de noodzakelijke tweederde meerderheid. 198 synodalen stemden voor de veranderingen in het kerkelijk wetboek met twee stemmen tegen en elf onthoudingen.

 

Tot nu toe waren in de rheinische kerk slechts zegeningen mogelijk van gelijkgeslachtelijke paren. De huwelijksvoltrekking kan nu ook met terugwerkende kracht geregistreerd worden. Voorwaarde van de kerkelijke huwelijkssluiting is, dat minstens een van de partners lid is van de protestantse kerk…(dpa / Kölner Stadt-Anzeiger vom 16/17.1.2016))

 

In „YOUCAT“, de jeugdcatechismus van de katholieke kerk van 2010, wordt uiteengezet:

 

„415) Hoe beoordeelt de kerk homoseksualiteit?

God heeft de mens als man en vrouw geschapen en lijfelijk voor elkaar bestemt. De kerk neemt zonder voorbehoud mensen aan, die bij zich het homoseksuele gewaarworden. Gelijktijdig zegt de kerk van alle vormen van gelijkgeslachtelijke seksuele ontmoetingen, dat zij niet beantwoorden aan de scheppingsdiscipline. [2358-2359] >65“

 

Wat     zegt     de     Bijbel     en     de     Nieuwe    Openbaringen     over homoseksualiteit?

 

Oude Testament:

 

“Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dat is een gruwel.” (Leviticus 18,22) (Zie ook Leviticus 20,13)


Nieuwe Testament:

 

Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen;  want ook  hun  vrouwen  hebben  het  natuurlijk  gebruik  veranderd  in het gebruik tegen de natuur in; En insgelijks ook de mannen nalatende, het natuurlijk gebruik der vrouw, verhit  zijn geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun  verdwaling, die daartoe behoorde, [ zo het dan ook  moet zijn], in zichzelf ontvangen. [Rom.1:26-27]

 

Nieuwe Openbaringen:

 

“…Zie, de pure gedachte in je hoofd over dingen, die de donkere toekomst nog voor je geest verborgen houdt, is net zo te beoordelen als wilde een man een levende vrucht verwekken bij een man, zoals hij dat kan doen in een vrouw, hetgeen tevens ook de grootste en zondigste hoererij zou zijn!” [Huishouding van God-3-31-13]

 

“De meest verwerpelijke seksuele daad bestaat echter uit het schenden van knapen en in het erbij betrekken van andere ledematen en delen van het vrouwenlichaam dan die welke God daarvoor bestemd heeft, of zelfs in het schenden van dieren. Deze schenders moeten voor altijd geheel uit de menselijke maatschappij gebannen worden. (GJE.03_068,09)

 

“Laat het jullie daarom naar waarheid gezegd zijn, dat hoereerders en hoeren, echtbrekers en echtbreeksters, en ontuchtigen van allerlei soort en van ieder geslacht, moeilijk of ook helemaal nooit de toegang tot Mijn Godsrijk zullen vinden!” (GJE.04_230,05)

Zo waar er een God leeft, wiens woord door mijn mond nu tot jullie komt, zo zal datgene wat zich nu aan jullie begeerte voordoet als een hemel van genot en jullie harten verleidt, binnenkort voor jullie en al je soortgenoten tot een hel worden van de afschuwelijkste soort!...De Heer gaf het vlees deze lust niet als een behoefte, maar als een eigenschap om nuchter en wijs te gebruiken. Wie daarvan echter een behoefte maakt, is een ellendige zondaar. De genade van God wijkt uit zijn hart omdat hij gehoor geeft aan de stomme wet van het vlees en zich daardoor een hemel voor bokken en honden opbouwt volgens de wetmatigheid van dood en oordeel! “(Hemel en Hel - RB.02_203,15f)

 

Het huwelijk is in de eerste plaats de eerste discipline, waarin de mensheid verwekt moet worden, daar zij ooit in staat moet komen tot een hogere orde!


Het huwelijk is een vrije eenheid van twee harten, twee zielen, twee geesten, uit welke eens de grote Eenheid in Mij en met Mij Zelf voortvloeien moet als een einddoel van al het Zijn”.

Hoe en wanneer echter moet dat bereikt worden, als hiertoe niet eerst het zaad door een welgeordend, juist huwelijk en door de door haar teweeggebrachte verwekking gelegd moet worden?! Dus begrijp het, wie het begrijpen kan!-

 

Door ontucht, geilheid en hoererij van het lichaam, dus door echtbreuk van elk soort, kan voor God geen vrucht verwekt worden! – Daarom is zulk een zonde van de zonde. Want Ik, God de Heer, ben de allerhoogste en volmaaktste   Orde en kan daarom niet toegeven, dat de mens, als het einde van geheel Mijn Schepping, als kikvorsen in stinkende plassen verwekt moet worden. Begrijp dat, wie het bevatten kan! Amen.“ (Hemelse Gaven 02_47.06.10,12)

Zo gaat het in de verantwoording van de kerken, zoals bij ieder individuele christen, niet zozeer om de tijdgeest op te offeren, maar veelal zich te richten naar het leven van de richtlijnen van Jezus’ leer.

 

Zo zegt de Heer in de Hemelse Gaven:

„Een kerk is slechts een kerk, als ze Mijn wil leert en het leven predikt uit de liefde, welke aan het kruis voor de gehele Aarde, ja voor de gehele schepping bloedde.“ (Hemelse Gaven, band 1, de ware kerk, 01,01)

 

UpToDate 2023-2024