Staat homeopathie in de Bijbel beschreven?

 

Exodus 32:20 En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur, en vermaalde het totdat het klein werd, en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken.

 

Deut. 9:21 Maar uw zonde, het kalf dat gij had gemaakt, nam ik en verbrandde het met vuur en stampte het, malende het wel, totdat het verdund werd tot stof; en zijn stof wierp ik in de beek die van den berg afvliet.

 

De Hebreeuwse Bijbel werd ter hand genomen en 19 woorden werden in bovenstaande tekst werden gelezen. Daaruit volgt, dat het goud van het kalf werd verdampt door het vuur. Het goud van het eigen volk.

14 betekent het Goud Nergens in de Bijbel ook niet in het Hebreeuws – wordt letterlijk: ‚het gouden kalf’ beschreven, alleen kan men dit uit de vorige woorden herleiden!

Goud, gold = זָהָב = ZaHaB = 7-5-2 = 14

Hier toont de Schrift [in het Hebreeuws!] niet zomaar het woord voor goud, hoewel opvallend verborgen in de totale optelling. Want precies bij het 14e woord wordt het hoofdthema erbij betrokken.

 

De optelling van de totale tekst is 5149 en dat heeft ook een specifieke betekenis, maar er zal niet verder geen aandacht aan geschonken worden, wat hier te ver zou voeren in de gehele context.

 

Er zei nog wel opgemerkt: iedere Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde. Als voorbeeld: Adam, de eerste mens, waaruit het volk Israël ontstond, bestaat Damp, ether = AD = 1-4, bloed = DaM =1-40; de gehele mens Adam = ADM = 1-4-40 ontstond uit de toon-aarde = ADaMaH = 1-4-40-5.

 

Precies bij twee plaatsen [in het rood aangegeven] in de totale 19 woorden gaat het over het GOUDWATER, dat moest gedronken worden. Dit is geen toeval! En het is overduidelijk een voorbeeld voor een natuurlijke vorm van homeopathie. [In het Jakob Lorber Bulletin van mei 2016, zijn de Hebreeuwse letters met getallen voorzien! Zie aldaar! G.

 

UpToDate 2023-2024