Jesus ist der "Lastenabnehmner". Er will uns heilen, uns wohltun.

Hoe komt men tot de Heer?

Komt allen tot Mij, die het moeilijk hebben en beladen zijn; Ik wil jullie verkwikken. [Matthäus 11,28]

                                  God roep alle mensen toe:

                                  Komt tot Mij en wees niet moe!

                                  Hij schenkt ons geborgenheid,

                                  En staat ons bij in elke kleinigheid.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/NoUTUdtQoKPlku0OSb9ALMrdolWQs05-sPailAWEMi7VaZ_tXx_m3yhroGFGbGWYMXs-uw5inTsERuenuZEQfqY-GN01raV_59Lt2K1m1G27=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/frage1.gif

Vraag: Hoe komt men tot Jezus?

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/WvAZ1Gtqafk5Rq_59bvC5OWPaWMeB-bcx_98E4PWyldKGJCz9uOqzkFztWUx3s5Ny9xa83y346GAQz3lRbIrdyMRbxfheyoENtZtCl3fBew=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/tipp1.gif

Voorstel: Je moet eerst erkennen, dat je schuldig bent voor God [in elk opzicht!] – en dat je altijd verloren bent zonder Hem en dat je dus een Redder nodig hebt, omdat jij jezelf niet kunt helpen. Wend je daarom tot de grote Heiland, waarover de Bijbel spreekt. Dit spreken tot Hem is feitelijk al een bidden, ook al zie je je Meester niet.

Roep Hem aan, want Hij is er altijd en bespreek met Hem je handelwijzen, je schuld, je falen en je grote verlangen om door Hem daarvan bevrijdt te worden!

Zo lezen we in 1.Johannes 1,9: "Als wij onze zonden bekennen, dan is Hij trouw en gerechtigd je zonden te vergeven en reinigt Hij je van alle ongerechtigheden’. Dien voortaan in je leven je wonderbaarlijke Verlosser, die jou je schuld vergeeft en je een nieuw leven heeft geschonken!

UpToDate 2023-2024