Hindernissen

 

ontvangen van Tommy Rasmussen uit Zwitserland

 

‘Hindernissen zijn de grondslag van al het zijn en voortbestaan!...Zou de levende geest niets vinden waaraan hij zich kan stoten, dan zou hij ook geen bewustzijn hebben en bijgevolg ook geen leven. maar omdat Ik toelaat dat er voor de geest zelf overal en altijd vele tegenstellingen zijn, goede en slechte, - de slechte voor de goede en de goede voor de slechte, - stoten de geesten zich wederzijds aan elkaar en wekken elkaar wederzijds op tot leven. de goede worden daardoor steeds levendiger en de slechte worden ten slotte door de goede ook gewekt en gaan dan in een andere richting en gaan over in het ware leven.’ [HUISH2-121,14-23]

 

‘... Er bestaat geen vreselijke toestand voor een vrij mens dan blind te geloven; want een dergelijk geloof draagt de waarachtige dood van de geest in zich.’  [HUISH2-151:04-8]


Ellendigen, verdoof je met de opium der leugen en slaap zolang je leeft onder de zoete druk van de waanzin, dan geschiedt iedereen recht als dat hem gelukkig maakt’.  [GJE4-59:15]

 

‘De nood zal, ja moet de volkeren eerst leren dat de aarde gemeengoed is van alle mensen, niet alleen van die goddeloze satanswoekeraars, die zich door gestempeld metaal en nu zelfs al door besmeurde, uiterst armzalige stukjes papier meester hebben gemaakt van de aarde. Het is toch al schandalig genoeg dat de mensen sloten en grendels aan de deuren van hun huizen aanbrengen, om vooral niet beroofd te worden van datgene waarmee de hel geplaveid is! Vervloekt zij hij die [uit hels eigenbelang] rondom zijn vermeende grond grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik, de Heer van leven en dood, zeg je: wie altijd zo egoďstisch is en karig tegenover zijn broeders, die zal Ik eens aan de grenzen en grensstenen laten knagen zolang de zon het heelal zal verlichten! En een stenen hart zal hem voorgehouden worden! Als dat zich door zijn tranen zal laten vertederen, dan pas zal hij een zwakke erbarming bij Mij vinden.’ [Hemelse Geschenken, deel 2, ontv. op 30-7-1842]

 

‘Vanaf nu gerekend tot aan die tijd zullen er duizend en niet. Nog eens duizend jaar voorbijgaan! Dan zal Ik dezelfde engelen, die Je nu hier ziet, met grote bazuinen tussen de arme mensen sturen! Deze zullen de geestelijk dode mensen als het ware uit de graven van hun nacht opwekken; en als een vuurzuil, die van het ene einde der wereld naar het andere rolt, zo zullen deze vele miljoenen ontwaakte mensen zich over alle wereldmachten heen storten, en niemand zal hen kunnen weer­staan!’ [GEJ1-072:03]

 

…’ ­Het verdrietigste voor de eerlijke mensen op deze aarde is echter dat men de leugen snel en zonder enige moeite vindt, maar de waarheid slechts kan bereiken door zeer moeite vol te zoeken, dat niet zelden gepaard gaat met vele en grote gevaren.’ [GEJ4-33:04]

 

 …’Want wie in de waarheid is, voor hem zijn alle leugens in het eeu­wige niets verzonken; maar wat zou de eigenlijke heilige waarheid beteke­nen voor iemand bij wie de leugen nog volledig in zijn hart heerst en die haar voor waar houdt? Niets dan een leugen!’ [HUISH1-171:7]

 

Want een mens kan nergens gemakkelijker van worden overtuigd dan juist  van datgene wat hij zelf niet begrijpt. Want dan accepteert hij het oordeel ofwel uit onkunde of hij gelooft het op gezag van de spreker…maar dat betekent toch niets anders dan de zelfstandigheid van zijn geest uit te schakelen en een machinale geest van iemand anders te worde ofwel het eigen leven op te geven voor een schijnleven dat door een ander bepaald wordt!

‘Wie alleen maar scheldt, laat daardoor enkel zijn onmacht blijken. Als hij macht zou hebben, zou hij meteen handelen en nooit nutteloze woorden gebruiken, die niets anders zijn dan leeg lawaai….’ [Bisschop Martinus, hfdst.126:6]

 

... ‘Iedereen denkt dat de zijne de juiste is met een mysterieuze, wijze uitdrukking. Maar hoe is het mogelijk om goed gefundeerde concepten op te zetten over iets waarvan je zelf geen idee hebt?’ [Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.110:8]

 

‘Maar zolang het verstand als een weerhaan op de torenspits van wereldse wijsheid voortdurend door allerlei winden van twij­fel naar alle richtingen heen en weer gedraaid wordt, kan het waarschijnlijk nergens de rust vinden die het vanuit zichzelf niet heeft en ook niet de aange­leerde omzichtigheid die het op zijn winderige hoogte geniet.’ [HUISH1, hfdst.1:7]

 

‘Zoals het in de tijd van Noach was, zo zal het ook dan zijn; de liefde zal verkoelen en helemaal verkillen…De machthebbers zullen de mensen weer als dieren voor zich laten werken en ze zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afmaken als ze niet zonder enige tegenspraak doen wat de pralerige machthebbers willen! De machtigen zullen de armen door allerlei lasten kwellen en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken, en daardoor zal er een ellende over de mensen komen, zoals er op aarde nog nooit een is geweest!’…[GEJ1-72,02]

 

‘Dan zal de aarde weer een paradijs worden en Ik zal voortdurend Mijn kinderen op de goede weg leiden.’ [GEJ1-72:04]

 

‘Maar wat zou de eigenlijke heilige waarheid beteke­nen voor iemand bij wie de leugen nog volledig in zijn hart heerst en die haar voor waar houdt? Niets dan een leugen!’ [HUISH1, hfdst.171:7]

 

... ‘Oorlogen zijn altijd de beste voeding voor de onverzadigbare woeker van de harteloze kooplieden en de beste school van wreedheid en van de  duivelse hoogmoedige trots.’ [HEMEL EN HEL, deel 2-294:11]

 

Leeft tijdens het fysieke lichaam nu het lichaam of de geest?  Wat is het levensprincipe? Is dit het lichaam of de geest? ... waren de levensprincipes in het lichaam, dan zou het lichaam onsterfelijk zijn. [Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.111:5]

 

‘Een mens zonder een hogere weetgierigheid is in eigenlijke zin nog helemaal geen mens, maar slechts een dier in een menselijke vorm dat geen andere gedachte kent dan alleen maar schransen. En wanneer het zich volgevreten heeft maar verder gezond is, oftewel de voorkeur geeft enerzijds aan de slaap of anderzijds aan de lust om te paren en dat alle natuurlijke verrichtingen zonder moeilijkheden verlopen en dat hij goed en zacht op een bed ligt en in zijn slaap zelfs nog droomt over veel eten en drinken of over paren’. [HUISH2-60:13

 

‘Maar daar willen jullie je echter al zorgen over maken, daar maken jullie je alleen maar zorgen over, om onbezorgd te zijn’ ... [HUISH2-7:23]

 

Ook interessant is:

Washington Times 28 april 2020 – De COVID-19 blijkt een enorme hoax te zijn dat door de media wordt gevoed.

 

https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-be-huge-hoax-perpetrated-b/

 

12.08.1974 - WEER: Komt er een nieuwe ijstijd?

 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41667249.html

 

Gottfried von Werdenberg (1994): "Militaire leiders zullen de macht overnemen in Rusland voor een derde wereldoorlog ... De Amerikaanse strijdkrachten zullen zich volledig terugtrekken uit Europa, wat het gemakkelijker maakt voor de Russen ...

Slechts 600 miljoen mensen zullen overleven, en wel één op de tien ... De mensen zullen heel gelukkig zijn, maar ze zullen worden teruggeworpen naar de levensstandaard van de jaren 1800, wat inhoudt: geen elektriciteit, geen gas, geen olie, geen industrie, geen televisie en radio, geen telefoon, geen kranten, en geen auto's, enz.

 

http://cordisanima.blogspot.com/2009/02/gottfried-von-werdenberg-1994.html

 

Het messiaanse eindtijdschema voorziet, in een pro-joodse interpretatie, dat christenen tegen moslims marcheren en de joden dan hun ultieme wereldkoninkrijk krijgen, Jeruzalem. Volgens de christelijke interpretatie zullen de christenen van de moslims winnen en zij bekeren alle joden tot christenen;  de sjiitische interpretatie keert de Mahdi terug zodra de sjiitische halve maan gesloten is en men dan van iedereen gewonnen heeft. Men kan zelf kiezen gehoor te geven aan de HEER of aan de gekke fantasten. 

 

UpToDate 2023-2024