Herodes en Jezus

 

Johannes de doper wordt in Maleachie 3:1 genoemd.  

 

Justinus de martelaar schreef in zijn ‘first apologie,34’ – “nu is er een stad in het land van de goden, 95 stadia vanaf Jeruzalem, waar Jezus geboren werd, hetgeen u eveneens kunt afleiden vanuit de registers van de volkstelling onder Cyrenius, uw eerste procureur in Juda. De Romeinen hadden een officieel bewijs van het geboortejaar van Jezus. Immers, jozef en Maria hebben de inschrijving wettelijk in Bethlehem laten plaatsvinden. Deze inschrijving was steeds publiekelijk te bezichtigen. De meeste documenten in de tijd van Jezus bevinden zich nu achter slot en grendel van het Vaticaan, waar zij voor het publiek verborgen blijven. 

 

732+46=778-30=748 olympiade geboortejaar Jezus??? 73 v. Chr. – 4 v. Chr. = 69 jaar geregeerd – 46 = 23-30= - 7. Duidelijk is dat Jezus 2 ½ voor het sterftejaar van Herodes geboren was, maar de maand waarin Herodes was genoemd, klopt niet. Het roept een vraagteken op voor zijn sterftejaar. Flavius heeft nooit melding gemaakt over het geboortejaar van Jezus of van zijn sterftejaar. Dat is op zichzelf al verdacht. Men zegt dat er aan zijn werken is geknoeid. Herodes zou gestorven zijn vlak voor Pasen in 750 – 4 v. Chr. er was voordien ook een maansverduistering; de geboorte van Jezus zou 2 ½ jaar ervoor zijn, dus in -4 v. Chr.  dat is in 747.

 

747=-7

748=-6

783=38   783-30 = 753 = -1 v. Chr.

 

Als Herodes in juli gestorven zou zijn, dan zou de berekening en deze conclusie weer grond onder de voeten krijgen. Dat is echter niet het geval. Want in die tijd was het Paasfeest – luidt het grote Johannes evangelie – 3 maanden later – daarom kan de maand – en wellicht ook niet het jaar van Herodes sterven kloppen. Toen het kindje Jezus 2 ½ jaar was, stierf Herodes. De aangegeven maand en het jaar van Flavius kan niet kloppen is niet in overeenstemming met Lorber. Echt betrouwbaar en relevant is Joh.2:20 – er is 46 jaar aan deze tempel gebouwd in het 18e jaar van Herodes enerzijds of anderzijds in het 15e jaar van hem. 46-30 = 16e jaar van Herodus. Dan zou Jezus toen geboren kunnen zijn. Johannes de doper predikte in het 15e regeringsjaar van Tiberius – vlak erna begon ook Jezus – Lukas 3:1 = 25 n. Chr.

 

UpToDate 2023-2024