Herodus en Jezus

Er zou een maansverduistering plaatsgevonden hebben op 9 januari 1 v. Chr. , 8 november 2 n. Chr., 3 maart 5 v. Chr., 13 maart 4 v. Chr., 15 september  5 v. Chr., en 17 juli 2 v. Chr. - Johannes de doper wordt in Maleachie 3:1 genoemd. In het 41e jaar van het Rijk van Augustus werd Jezus geboren volgens Tertullianus. Dr. Martin toont aan, dat keizer Augustus zijn zilveren jubileum vierde en weliswaar 25 jaar na zijn benoeming van keizer in 27 v. Chr. (in welke maand?) – dan zou dit 2 v. Chr. moeten zijn! Dit was het 750e jaar, nadat Rome was gesticht. Elders staat 753e Olympiade. In het 42e regeringsjaar van Augustus geboren -1 v. Chr.  dat is het 28e jaar na de onderwerping van Egypte en de dood van Antonius en Cleopatra – dit was van de maand augustus 2 v. Chr. tot augustus 1 v. Chr. Clemens van Alexandriλ zegt dat de Heer in het 15e jaar voor de dood van keizer Augustus geboren is – dat is 1 v. Chr.  – Augustus stierf nl. in 14 n. Chr. – een simpele som: +14-15=-1 v. Chr.

 

Justinus de martelaar schreef in zijn ‘first apologie,34’ – “nu is er een stad in het land van de goden, 95 stadia vanaf Jeruzalem, waar Jezus geboren werd, hetgeen u eveneens kunt afleiden vanuit de registers van de volkstelling onder Cyrenius, uw eerste procureur in Juda. De Romeinen hadden een officieel bewijs van het geboortejaar van Jezus. Immers, jozef en Maria hebben de inschrijving wettelijk in Bethlehem laten plaatsvinden. Deze inschrijving was steeds publiekelijk te bezichtigen. De meeste documenten in de tijd van Jezus bevinden zich nu achter slot en grendel van het Vaticaan, waar zij voor het publiek verborgen blijven. Tiberias in het jaar 30, dat was in zijn 15e jaar maar 16e regeringsjaar!!!! = 779 olympiade. Tiberias 15 jaar en 8 maanden in zijn regeringsjaar aanvang. Stichting van het Romeinse rijk = 753 = 1 v. Chr. Herodes koning van Palestina = 37 v. Chr.  in het 717 olympiade.

 

Herodes overleden 750 – dan zou Jezus in 747 olympiade geboren moeten zijn = -7 en Augustus heerser 31 v. Chr. = 723 olympiade. Augustus begin regering = 27 v. Chr. = 727 olympiade. Augustus overleden op 19 augustus 14 n. Chr. in 767 olympiade. Johannes de doper geboren in 754 olympiade. Jezus geboren in 755 olympiade = 1 v. Chr. 779e olympiade – het 15e jaar v. Tiberias = 29 n. Chr. Herbouw tempel in 732 olympiade + 46 jaar tempelbouw = 778 olympiade. 779 olympiade Tiberias minus 30 = 749 olympiade geboortejaar Jezus???? +29 – 5 = 24 n. Chr. kan niet kloppen

732+46=778-30=748 olympiade geboortejaar Jezus??? 73 v. Chr. – 4 v. Chr. = 69 jaar geregeerd – 46 = 23-30= - 7. Duidelijk is dat Jezus 2 ½ voor het sterftejaar van Herodes geboren was, maar de maand waarin Herodes was genoemd, klopt niet. Het roept een vraagteken op voor zijn sterftejaar. Flavius heeft nooit melding gemaakt over het geboortejaar van Jezus of van zijn sterftejaar. Dat is op zichzelf al verdacht. Men zegt dat er aan zijn werken is geknoeid. Herodes zou gestorven zijn vlak voor Pasen in 750 – 4 v. Chr. er was voordien ook een maansverduistering; de geboorte van Jezus zou 2 ½ jaar ervoor zijn, dus in -4 v. Chr.  dat is in 747.

747=-7

748=-6

749=-5

750=-4

751=-3

752=-2

753=-1

754=+1

753=+2

756=+3

757=+4

758=+5

759=+6

760=+7

761=+8

762=+9 etc.

763=10

764=11          

765=12

766=13

767=14

758=15

769=16

770=17

771=18

772=19

773=20

774=21

775=22

776=23

777=24

778=25

779=26

780=27

781=28

782=29

783=38   783-30 = 753 = -1 v. Chr.

 

Anderzijds wordt er gezegd dat Herodes 70 jaar was toen hij stierf – en hij zou gestorven zijn in 6 n. Chr. – Enkele dagen na volle maan van 3 maart en voor de volle maan van vrijdag 2 april 6 n. Chr.

752=1 v. Chr.

753=1 n. Chr.

754=2 n. Chr.

 

Als Herodes in juli gestorven zou zijn, dan zou de berekening en deze conclusie weer grond onder de voeten krijgen. Dat is echter niet het geval. Want in die tijd was het paasfeest – luidt het grote Johannes evangelie – 3 maanden later – daarom kan de maand – en wellicht ook niet het jaar van Herodes sterven kloppen. Toen het kindje Jezus 2 ½ jaar was, stierf Herodes. De aangegeven maand en het jaar van Flavius kan niet kloppen is niet in overeenstemming met Lorber.Echt betrouwbaar en relevant is Joh.2:20 – er is 46 jaar aan deze tempel gebouwd in het 18e jaar van Herodes enerzijds of anderzijds in het 15e jaar van hem. 46-30 = 16e jaar van Herodus. Dan zou Jezus toen geboren kunnen zijn. Johannes de doper predikte in het 15e regeringsjaar van Tiberius – vlak erna ook Jezus – Lukas 3:1 = 29 n. Chr.

www.zelfbeschouwing.info