Alle schatten van de hemel

 

Toen Jezus ongeveer 31 jaar oud was, zei Hij het volgende over de mensheid in een wat verdere toekomst via de "schrijver van God’, Jakob Lorber (1800-1864):

 

"Een verdrukking zal onder de mensen komen zoals er nooit een op Aarde was! Maar vanaf nu ca. [25 n. Chr.] tot die tijd zullen ze duizend en niet meer dan duizend jaar doorbrengen! Vanaf die tijd zal de Aarde weer een paradijs worden, en Ik Zelf zal dan Mijn kinderen altijd weer op het juiste pad leiden". (Het Grote Evangelie van Johannes]

 

Wat sprak Jezus over Jakob Lorber?:

….behalve wat zij [de kinderen van de wereld] uitgevonden hebben en wat van grote winst hen dat kan opleveren! Dat zijn de kinderen van de wereld, die op sommigen manieren vaak slimmer zijn dan de kinderen van het licht! 

Maar [...] Ik geef mijn oprechte kinderen van het hart evenwel geheel andere dingen, waarvan de slimme kinderen van de wereld nooit iets in hun verdorven bewustzijn iets zullen krijgen van enige betekenis!

 

- Zie ! Mijn dienaar [Jakob Lorber] is waarlijk arm voor Mij; want hij kon heel rijk geweest zijn, omdat hij als muziekkunstenaar ook door Mijn genade de beste vaardigheden heeft door Mijn gratie. Maar hij sloeg aanstellingen en zeer voordelige aanzoeken van de hand, en dat alles uit grote liefde voor Mij. En hij heeft twee vergulde geldstukken, en stelt zich tevreden met veertig kruisermunten en hij verdeelde een gulden zestig kruisermunten onder de armen. [opmerking: 100 kruisermunten was destijds 1 gulden en tegenwoordig 50 eurocent!]

 

Maar daarom heb Ik ook alle schatten van de hemel voor hem opengesteld. Elke nog zo ver verwijderde ster, is hem even bekend als deze Aarde. Hij kan naar hartenlust met de ogen van zijn geest elke ster aanschouwen en bewonderen; Maar hij houdt zich daarmee zo weinig bezig omdat Ik voor hem alles in alles ben! En zie, dat is de enige juiste weg naar Mijn hart!

 

De rijke jongeling in het evangelie hield er van om van kinds af aan zich aan de wet te houden en hij zou daarom ook het eeuwige leven moeten hebben. Maar het leek hem alsof hij er nog geen had. Hij kwam daarom naar Mij toe en vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te bereiken.

 

En Ik zei: "onderhoud de geboden!" Maar hij verzekerde dit vanaf zijn kindertijd te hebben gedaan! Toen zei ik: 'Als je meer wilt, verkoop dan je goederen, en verdeel de opbrengst onder de armen, kom dan terug en volg Mij, en de schatten van de hemel zullen tot je beschikking staan!' – Kijk, dit zeg Ik nu echter tegen iedereen: 'Wie veel van Mij hebben wil, die moet ook veel aan Mij opofferen - maar wie alles wil hebben, namelijk mezelf, moet ook alles aan mij opofferen zodat we één worden.'…………Maar jij [Jakob Lorber] hebt me al veel opgeofferd en je zou daarom veel moeten krijgen!

 

UpToDate 2023-2024