Hemelse Geschenken

 

Een lezer [Mariëtte uit Nederland] schrijft

Dank voor het (weer) toezenden van het bulletin. Ik lees onder het hoofdstukje ‘Jakob Lorber – ouderwetse taal’? over het boek Himmelsgaben dat in het oud Duits is geschreven (fraktuurschrift, Breukschrift) maar nog niet vertaald zou zijn.. dit is (wordt) echter wél het geval.  Ik weet niet of je de nieuwsbrief van de Jacob Lorber Stichting kent dat 3x per jaar uitkomt? In de brief van maart  staat vermeld dat men bezig is met de uitgave van een vertaling in het Nederlands van het driedelige werk ‘Himmelsgaben’ en dat de werkzaamheden gestaag vorderen en men hoopt dat de eerste twee delen (samen als 1 set voor 25 euro; factuur wordt bijgesloten) in de tweede helft van dit jaar te kunnen worden verzonden aan degenen die zich hiervoor hebben opgegeven.  Men zou zich hiervoor nog kunnen opgeven via de stichting bij: Herman Slurink te Zwartsluis.

Tel.nr. 038-3867893 (na 20.00 uur), e-mail:h.jslurink@freeler.nl

 

Dus zou je in ieder geval navraag kunnen doen als je deze delen zou willen bestellen en hiervoor ook bij het volgende bulletin melding van kunt maken. Het 1ste deel was echter al 1 ½ jaar geleden vertaald door Lua Ruiter, een medevertaalster van de Lorber  boeken en kon ik dit via  Thea Kosten te Vlissingen (die ik via nieuwsbrief ken) bestellen -  en heb het inmiddels dan ook al in bezit.  Dit 1ste deel heb ik zelf ook in het oud Duits zo ook het 2de deel en het 3de  deel in ‘gewoon Duits’.  Deze ‘Himmelsgaben’   zijn inderdaad aansluitend op de werken van Jacob  Lorber dan ook werkelijk Hemelse parelen uit de Hemel! 

  

Ik ontvang uit Duitsland van het Herz-Verlag ) – [uitgeverij] ‘Verlag  für geistige Literatur’ te Bad-Munster Eifel ook  heftjes:  Kundgaben via Helga-Maria (Zijn Maagd) getiteld: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt’,  actuele Vaderwoorden,  dus in en voor deze tijd. Ook heb ik recent nog heftjes via Zijn knecht Michael Nehmann ontvangen getiteld: Ich bin der Weg  die Wahrheit und das Leben  -  vanaf het jaar 2004 t/m 2008 waar hij nog met Helga samenwerkte (de liefde met de wijsheid).  In een hoofdstukje van Michael: Meine Nachfolger überwinden die Falschen Proheten  staat iets over Lorber …. (er wordt niet gezegd dat hij een valse profeet is),  er werd in het algemeen over gesproken.  Hier,  eerst nog  iets aan  voorafgaand,  kan men verder lezen: 

 

‘maar omdat Ik hen nu jammer genoeg heb moeten afstemmen, dat Lorber, die ze dan zelf al tot de grootste van allen hebben gekozen, toen toch slechts een volksleraar en woorddrager van Mijn liefde was, of, met hun eigen woorden, de schrijfknecht van God, zijn dan ook wat geïrriteerd en zeggen, hij was reeds de grootste geweest. Dat kan niet kloppen, Mijn kind, want de grootste is hier een tweeledig begrip, want jullie weten het toch zelf, dat voor mij niet de grootste, maar de deemoedigste en geringste telt en om deze redenen tellen dus al deze attributen niet voor Mij en deze zijn meteen door de tegenstrever geïnd worden. Ja, een grootse werk is ontstaan, hier geef Ik hen ook gelijk, maar niet het grootste, want anderzijds heb Ik ook gezegd, dat de geringste van Mij reeds groter zijn zal dan de grootste der profeten’.

Er wordt in de Kundgaben [red.: ‘woorden van de Heer’] regelmatig gesproken over Lorber en ook over Bertha Dudde, wellicht heb je wel eens iets over haar gehoord?:   ze wordt de profetes van de eindtijd genoemd, het is een profetisch Woord volgens de belofte van Johannes 14,21., zij heeft 90000 Kundgaben ontvangen vanaf 15 juni 1937 tot aan haar dood op 18 september 1965.  Jezus spreekt hier bij Bertha Dudde meer door Zijn wijsheid in tegenstelling bij Lorber, de liefde. In  Kundgaben van Helga Maria en Michael is daar ook over te lezen, zo bv. dat Lorber en Dudde  de twee noodzakelijke polen van de liefde en kennis zijn, die pas eerst in de gemeenschappelijke vereniging van de naastenliefde, het oude en het in zich  altijd bevindende ego overwint. 

In 2007 heeft Jezus nog door Michael in een Kundgabe opgehelderd hoe het  met de wijsheid uit het werk Dudde is gesteld. Ik heb hiervan  nog een vertaling (4 A 4tjes).

 

Je kunt, als je intypt  - Bertha Dudde - het overzicht van de themaboekjes ook in het Nederlands vinden. Hier is ook een thema te vinden over begraven of cremeren welk onderwerp je als een suggestie aanvoerde voor een volgend thema! Te vinden onder register nr. 1899:   ‘Cremeren -  Het versnelde ontbindingsproces’. 

 

Onder de themaboekjes kun je ook vinden  ´Wie was Bertha Dudde ) TB25’

Haar biografie is hier ook te vinden.. 

 

Het is wel door onze Vader te kennen gegeven  dat er ook angst door het Dudde-werk binnengestroomd kan worden wanneer men het in de wijsheid en gerechtigheid opneemt, enz. En daarom moet men de mensen en dus ook de Openbaringen in de liefde aannemen en niet in de wijsheid. Ook dat wij door Lorber de liefde van onze Vader hebben leren kennen en daar men weet heeft van deze grote liefde,  kan het werk van Dudde met een gerust hart gelezen worden..

Tot zover Gerard, ik hoop hier iets aan bijgedragen te hebben n.a.v. het Bulletin.

Met gezegende groet

Mariëtte.

 

p.s.  Je kunt enige Kundgaben via Helga Maria vinden bij intypen Herz-verlag, dan kom je bij ‘Kundgaben unseres Herrn Jezus Christus-Herz-Verlag’ en klikken op Magd ...

 

Respons

Veel dank voor je nuttige tips, wat je ook in relatie brengt met Bertha Dudde, Michiel [Nehmann], die ik persoonlijk heel goed ken, evenals Helga, die ik ooit een keer heb ontmoet.

 

Er is veel discussie geweest over BD en ook over Helga Maria. Bij sommige Lorbergroepen met veel kanttekeningen! Dit moet een ieder voor zichzelf uitmaken: ik benadruk hier expliciet en dat geldt in iedere zaak: ‘onderzoek alles en behoudt het goede!’- Beproef deze ‘mensengeesten’ en zomede ook onszelf! Je schrijft aan het einde terecht over Bertha Dudde: wat is het, als haar wijsheid niet de liefde bevat? Een leven vol wijsheid maar zonder de liefde, is het toch te vergelijken als een zon zonder enige wereld of object om in haar licht en warmte [liefde] niet te kunnen gedijen!

 

Over Michiel Nehmann is. o.a. te vinden onder: http://www.e-wi.info/pdf/Buch_57.1.pdf of

http://www.lebenswinke.de/Home/letzte-kundgaben en http://www.christenforum.eu/ of www. http://lebensstufen.de/ [Helga Maria en Michiel]

Zelf heb ik hun teksten vaak gelezen en daarmee ook persoonlijk een wonderlijke samenhang meegemaakt. Fijn, dat je een opheldering geeft over hen. Dat maakt de manier, waarop er tegenaan wordt gekeken, wel even wat anders. We hebben natuurlijk genoeg aan Jakob Lorber, maar ook juist Michiel en Helga Maria - kunnen in onze tijd via de Heer - , aan bepaalde gebeurtenis extra bijdragen. Laten we niet ‘veroordelen’, maar ‘beoordelen!’…Misschien kun je mij de A-4 van Michiel over de Kundgabe-opheldering BD per e-mail toesturen ter eventuele publicatie. De eigenaar van het ‘Herz-Verlag’ is een oorspronkelijke Nederlander. Ook hem ken ik. Hij is vaak op vakantie met Helga op de Nederlandse eilanden.

 

Het is een zeer goede zaak, dat de Jakob Lorber Stichting, die een aantal jaren geleden mij over ‘Himmelsgaben’ opmerkzaam maakte, er weliswaar aan de ‘Hemelse Gaven’ werd gewerkt, maar dat de feitelijke strekking van de Duitse uitgave eigenlijk meer bedoeld was voor een privésfeer onder de vrienden van Jakob Lorber en om deze redenen zij destijds daarmee stopten. Dat dit juist nu weer een ware gestalte begint te krijgen,  verheugd mij ten zeerste, want de ‘Hemelse Gaven’ zijn zeker ook bedoeld voor een ieder die het wil lezen, zodat datgene, over wat Jezus Zijn leerlingen onderwees, in de praktijk toegepast kan worden en een ieder van groot nut mag zijn…Moge hierop veel zegen rusten. G. 

 

 


UpToDate 2023-2024