Hemels Brood

 

Hans stuurde ons een bericht over de werkwijze van ‚Hemels Brood‘. Soms heb ik me wel eens afgevraagd hoe en door wie deze teksten ontvangen worden. Wie is degene die daarachter schuilt? Ik besloot er naar toe te schrijven en door bemiddeling van Hans ontving ik van de schrijfster het volgende bericht:

…‘Je vraagt in je mail hoe wij aan de informatie komen. Onlangs kreeg ik het schrijven van Hans de Heij aan jou als antwoord, ik denk niet dat ik het beter kan verwoorden dan hij gedaan heeft. Het is elke dag weer een innerlijke beleving die ik als heel waardevol ervaar en waarvan ik het gevoel heb dat het mensen kan helpen bij hun leven op aarde en de vragen die zij wellicht hebben.’

‘Soms is er wel eens iemand die zegt dat de tekst niet overeenkomt met de teksten in de boeken van Jakob Lorber, ik weet dan niet of de tekst wel begrepen is zoals die bedoeld is. Ook zijn er mensen die vinden dat de teksten niet in de “Ik” vorm geschreven zouden mogen worden. Ieder mag er het zijne van denken, ik schrijf de teksten vanuit Hem in mijn hart zoals ik het voel voor wie er iets aan heeft, meer niet’…

Vriendelijke groeten,

Ingrid F.

Hans gaf me nog wat informatie over haar website, waarin ze zich in het algemeen voorstelt: Op hemelsbrood.nl schrijft zijzelf:

‘Van kind af aan heb ik in mijn hart beseft: wij zijn niet zomaar tot leven gekomen, wij zijn het leven van onze Schepper. Wij leven van onszelf bewust en Hij leeft in ons hart. In ons hart kunnen wij Hem ontmoeten en met Hem van gedachten wisselen. Mij heeft dat heel veel gegeven. Elke morgen ga ik in mijn hart naar Hem en elke morgen schrijf ik op wat Hij mij in mijn hart laat weten. Ik voel daar Zijn enorme liefde voor alle mensen in. Voor mij heeft dat een waarde die ik graag met mijn medemensen deel. Want voor mij is het Zijn liefde waardoor wij leven, zo herken ik dat in mijn hart. Ik gun het iedereen om in zijn hart ook die liefde van Hem te ervaren. Misschien herken je, na het lezen van de stukjes, wel wat ik bedoel. Dat hoop ik.’

Hans schrijft verder:Reeds van begin af aan toen ik deze stukjes hemelsbrood leerde kennen, zijn ze allemaal voor mij waarheid. Mijn gevoel zegt mij steeds: ja, ja, dit is waar! Nog nooit heb ik iets kunnen ontdekken dat in strijd is met de Leer die Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring heeft ontvangen. Bovendien heb ik geregeld kunnen constateren dat deze stukjes hetzelfde zeggen, in andere woorden weliswaar, als Lorber in de N.O.’

Zie hieronder voor een voorbeeld: [hemels brood = het geestelijke ‘manna’!]

Zie hieronder voor een voorbeeld: [hemels brood = het geestelijke ‘manna’!]

                                   https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcR-git3QSq3eXHE5yOUUzesImhMknJcbxqAreKiaDK49wLf60Q%26s&sp=1660072946T5c57951f86849ffe4d589879a7cc33b468385110a12a8a0616b9e33e727d5a92

                                                                 Manna

‘Ik lees dat lezers van het bulletin vaak bezig zijn met de vernietiging van deze aardbol en de daaraan gepaard gaande ellende. Er is echt veel en groot lijden, het leven hier op aarde wordt steeds moeilijker en nu is velen ook nog eens angst aangepraat (ivm covid), maar het gaat er volgens mij om dat de mens, ja heel de mensheid, leert begrijpen dat ons aller leven hier op aarde gericht dient te zijn op het leren leven van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Dat we daarin op God waarachtig kunnen vertrouwen.’

‘Juist hier op aarde kunnen we dat samen doen, leren zijn. Maar er zijn zoveel verschillende opvattingen over het doel van het aardse leven, dat deze zienswijze op de achtergrond is geraakt. De meeste mensen denken en geloven, of er wordt gezegd dat zij goed voor zichzelf moeten opkomen, zichzelf moeten redden, zorgen voor hun eigen welzijn en welvaart, terwijl er niets beters is dan elkaar steunen, helpen in voor en tegenspoed. Want dat is: Heb God (de Liefde Zelf) lief boven alles en je medemens als jezelf. Dit leert God de mensheid nu al ruim 6200 jaar.’

Wij, jij en ik weten dat de mens zelf de ellende hier op aarde schept door tegen Gods Leer in te gaan. Als wij mensen slechts 50 jaar volgens ZIJN orde (van de liefde) leven,  dan gaat alles goed!

Een citaat uit GJE4-144:1:

De Heer: “Leef slechts 50 jaar lang volgens Gods orde, dan zul je van enige calamiteit nooit iets te zien, te horen, te ondergaan of te lijden hebben. Alle onheil, epidemieën, allerlei ziekten bij mensen en dieren, slecht weer, magere en onvruchtbare jaren, vernietigende hagel, grote, alles vernietigende overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanen plagen en dergelijke meer, zijn louter gevolgen van de tegen de orde ingaande handelwijze van de mensen.”

Zie ook HB 6582, die zegt precies hetzelfde. [Hemels Brood 6582]:

‘Hoe denk je dat de wereld eruit zou zien als niemand zou liegen, als iedereen elkaar zou helpen en als iedereen alles met elkaar zou delen, als niemand méér zou willen dan een ander en als niemand zich belangrijker zou vinden dan een ander, als er geen onderlinge strijd zou zijn om de beste te zijn en eer te krijgen’

‘Hoe denk je dat de samenleving zou zijn als niemand het nodig zou vinden om de leiding over zijn medemensen te hebben, omdat alle mensen Mij als hun leider zouden hebben aangenomen, als Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid als de basis van Mijn leiding door iedereen geaccepteerd zou zijn en het beste voor iedereen tezamen en iedereen persoonlijk zou bewerken? Als iedereen te vertrouwen zou zijn, als niemand iets van een ander zou eisen, als niemand een ander meer kwetst, daar zelfs niet aan denkt, als alles in vrede met elkaar gebeurt, alles wat nodig is en niemand dat eerst alleen voor zichzelf bepaalt, maar juist voor elkaar en met elkaar? Als mensen hun werk kiezen vanuit hun talenten en niet vanuit status en inkomen, als elk werk gewaardeerd wordt als even belangrijk en er geen onbelangrijk werk meer zou zijn? Hoe zou het op aarde zijn, als iedereen vol vreugde dienstbaar aan elkaar zou zijn en er niet gemeten zou worden met verschillende maten, als iedereen even dienstbaar de ander steeds zou laten voorgaan? En dat allemaal niet uit plicht, uit verstandelijke overwegingen, gedwongen door regels en wetten, maar vrij, vanuit de eigen wil, vanuit de eigen keus?’

‘Ik zeg jullie, dan zou er geen oorlog meer zijn, dan zou er geen ellende meer zijn, geen pijn en verdriet, geen ziekte en verlies, geen zorgen en geen nood. Maar dat zou alleen zo zijn als iedereen in zijn vrijheid voor ware liefde in waarheid en wijsheid zou kiezen, voor Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, volmaakt zachtmoedige liefde en haar wijsheid zou kiezen, uit de eigen overtuiging dat dat voor alle mensen en voor zichzelf het beste is om te kiezen. En Ik zeg jullie, die keus was vanaf het begin van de mens op aarde al de beste, maar nog is dat niet voor iedereen duidelijk. Over zo’n lange tijd nog niet. Maar geef met elkaar de moed niet op, want wat nu nog niet is, gaat wel komen, de vreugde en blijdschap van die ware liefde.’

Redaktie: Je kunt meer informatie krijgen [weliswaar in de Nederlandse taal] via de homepage: https://www.levendhart.nl/ en https://hemelsbrood.nl/ [allemaal van dezelfde schrijfster, die van de Heer meestal dagelijk informatie ontvangt, en in eerste instantie bedoeld is voor haar zelf en haar familie, maar zij mag het dan weer ‘uitdelen’ aan degenen, die er ook van willen ‘eten’.