Het heil van de joden

De Heer (Jezus) zegt: "Tot grote beschaming van vele Joden, die Gods woord en Gods geboden hebben en waarvan het gehele hart toch vol leugen en vol bedrog, vol twist, toorn, echtbreuk en allerlei hoererij is. Daarom zal het ook gebeuren dat, zoals DaniŽl getuigt, het aan David beloofde rijk van de Joden wordt afgenomen en aan de heidenen gegeven zal worden, en dat de nakomelingen van de zoon van Hagar zullen heersen over de nakomelingen van Isašk, hoewel in deze tijd [25 n. Chr.] al het heil voor de gehele wereld afkomstig is van de stam van Juda."

De FarizeeŽr Tobias voorspelt zijn collega's de eeuwige vloek over de Joden, dat ze op Aarde nooit meer een thuis zullen hebben en dat hun naam, waar zich zelfs de heidenen voor gebogen hebben, walging zal opwekken bij mensen. Zo waar God leeft, zo waar zal dit ook gebeuren. Daarna zal alle genade en al het licht en alle gerechtigheid van dit volk worden weggenomen en aan jullie heidenen worden gegeven, want jullie wil is goed en als blinden hebben jullie gezien, wat de ziende Joden verworpen hebben. Daarom komt nu het licht van boven tot jullie en maakt dat je ziende harten krijgt, maar de kinderen van het licht zullen buiten gestoten worden in de buitenste duisternis. Onder vreemde volkeren zullen zij de broodkruimels zoeken en de naam 'volk' zal van hen afgenomen worden en zij zullen in de toe≠komst geen volk meer zijn!" Joden verstrooid over de hele Aarde.

Tobias: ĎWij zijn het die de boden van God gestenigd hebben en wij zouden nu ook deze goede Jezus uit de wereld willen helpen, als dat zou kunnen! Maar de hemel zal daar wel op toezien! Mocht zoiets echter mogelijk worden -want God laat de mensen zelfs de slechtste daad begaan opdat zijn maat voor de hel vol zal worden, dan voorspel ik jullie de eeuwige vloek over al de Joden, dat ze op Aarde nooit meer een thuis zullen hebben, en dat hun naam, waar zich zelfs de heidenen voor gebogen hebben, walging zal opwekken bij de mensen! Zo waar God leeft, zo waar zal dit ook gebeuren!

En zo'n misdaad zal in de hel eindeloos worden vergolden! Denk er goed aan, dat ik dit als FarizeeŽr tegen jullie heb gezegd!' - Tot aan het einde der wereld zullen zij geen eigen land meer hebben, maar zij zullen op de gehele aardbodem verstrooid ronddwalen als vervloekt wild in de woestijn, en van stoppels, dorens en distels zullen zij ongenietbaar brood maken om hun honger te stillení. bron: GJE2-107 [10], 172, 182

 

Joden verstrooid over de Aarde

Tot aan het einde der wereld zullen zij geen eigen land meer hebben, maar zij zullen op de gehele aardbodem verstrooid ronddwalen als vervloekt wild in de woestijn, en van stoppels, dorens en distels zullen zij ongenietbaar brood maken om hun honger te stillen en aan dat eten zullen zij sterven. ]GJE1-172-25,26 en 2-23-2]

De nakomelingen van de zoon van Hagar zullen heersen over de nakomelingen van Izašk, hoewel in deze tijd al het heil voor de gehele wereld afkomstig is van de stam van Juda.

 

Deze profetie werd al door Mozes opgetekend (Ī 1407 v Chr): de verstrooiing van het Joodse volk over de wereld. De HEER zal u verstrooien onder alle natiŽn van het ene einde der Aarde tot het andere. (Deuteronomium 28:64). De finale verstrooiing vond plaats in het jaar 70, toen de Joodse opstand door de Romeinen werd neergeslagen en het Joodse volk werd verstrooid onder de volkeren.

 

UpToDate 2024-2025