Swedenborg zag Hebreeuwse letters in de hemel en hun betekenissen

 

Hebreeuwse letters en hun overeenstemmingen

 

Eens werd tot mij [Emanuel Swedenborg] uit de hemel een klein blad papier neergelaten, en met Hebreeuwse letters beschreven, maar geschreven zoals bij de Ouden, bij wie deze letters gebogen waren met omhoogstekende horentjes [red. alle letters zijn verweven met de letter Jod]. De engelen die bij mij waren zeiden, dat zij de volledige betekenissen wisten uit de letters zelf, en dat zij dit voornamelijk wisten uit de buigingen der lijnen en de tekens op de letters.

 

Zij verklaarden wat deze elk afzonderlijk waren, en wat zij in samenstelling betekenden, en dat de letter H הָ, die werd toegevoegd aan de namen van Abram en Sara, het oneindige of het eeuwige betekende. Zij verklaarden voor mij ook de zin van het woord in Psalm 32:2, uit de [Hebreeuwse] letters of de syllaben alleen, namelijk dat hun betekenis in het kort samengevat deze is: ‘dat de Heer ook barmhartig is ten opzichte van hen die het kwade doen’.

 

Zij deelden mij mede, dat het schrift in de derde hemel uit gebogen en op verschillende wijze uit gekromde letters bestaat, waarvan elk een bepaald nut heeft. De klinkers staan daar voor een toon, die overeenstemt met de aandoening. In de hemel kunnen zij de letters i en e niet uitspreken, maar in plaats daarvan wel de u en de ui.

 

Bij hen zijn de klinkers ‎a, o en oe in gebruik, omdat zij een volle klank geven. Verder spreken zij de medeklinkers niet luid maar zacht uit, en dat dit de reden is waarom sommige Hebreeuwse letters van binnen een puntje of puntjes hebben en dat dit de reden was, omdat zij daar in waarheden zijn, en het ware het scherpe toelaten, maar dit is niet in het goede van de engelen in de derde hemel.

 

Zij zeiden ook, dat zij het Woord bij zich hadden, geschreven in gebogen letters met aangeduide horentjes en tekens. Hieruit bleek wat de woorden van Jezus betekenen: ‘Niet een jota noch een horentje zal van de wet voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen zijn geschied.’ Mattheüs 5:18, en ‘het is gemakkelijker, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één teken van de wet valt.’ Lukas 16:17  [bron:  Ware Christelijke Godsdienst, 279- Swedenborg]

a Aleph, 1e letter -  B  Bęth, 2e letter,  G Gimmel, 3e letter, etc.  zoals:

 

                        

 

Red. Commentaar:

Het Hebreeuws hangt a.h.w. onderaan een regel en komt uit de geestelijke wereld, daalt af naar beneden, naar de materie, het lichaam of de Aarde tot de mensheid.

 

Wij schrijven van links [hartkant=geestkant!] naar rechts [lichaamkant=materie]. De Joden of de Israëliërs schrijven echter van rechts naar links, en brengen hun taal zinbeeldig weer terug naar de oorsprong.

                                                       

Elke Hebreeuwse letter bevat een Jod, dat een hersen- en hartvorm in zich meedraagt. Zomede handelen [Jod = hand] en denken wij via het hart! Wie begrijpt hier geen jota van? Het Hebreeuws wordt ook vaak gezongen en de melodie komt uit de geest. De stemming bepaalt de stem…

 

 

UpToDate 2023-2024