Handen wassen

 

In de Bijbelse geschiedenis, was het van groot belang, dat men voor het eten zijn handen waste. Ging een reiziger in een herberg eten, zonder zijn handen te wassen, dan werd hem varkensvlees opgediend. Want hij gold dan als een heiden. Als de gast bij het afrekenen van de waard te horen kreeg, dat hij zojuist varkensvlees had gegeten, gingen zijn haren recht omhoog staan en schrok hij zeer: ‘Heb jij mij varkensvlees te eten gegeven?! Waarop de waard hem terechtwees. Want diegene die zijn handen wel waste werd als een Jood behandeld en die kreeg koosjer vlees.

 

UpToDate 2022-2023