Granietwand bij Kis

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

[Opmerking: dit is een heel specifiek verhaal, dat uitvoerig staat beschreven onderstaande bronvermelding; deze granietwand bestaat nog, maar is moeilijk terug te vinden; het zou 5 kilometer noordwestelijk van Magdala liggen!]

 

De Heer: ‘Wij haasten ons nu om de grot te verlaten en bereiken spoedig het eind daarvan. Als wij allen buiten de grot zijn, geef Ik [de engel] Archiël een teken en op dat ogenblik klinkt er een hevige knal, en de zeer grote ingang is nu een hoge granietwand, waar geen levend wezen zo maar doorheen zou breken, ook al zou hij zich dat nog zo ernstig voornemen. Maar om het binnenkomen zogezegd helemaal onmogelijk te maken, werd, nadat wij ons ongeveer drieduizend passen verwijderd hadden van de plaats waar de ingang zich bevond, een breuk in de bodem veroorzaakt, zodat de plaats van de voormalige ingang op meer dan honderd manslengten afstand kwam van de aangrenzende bodem, die in de diepte geschoven werd.

                                                           Duitse onderzoeker overlijdt op expeditie in grot OostenrijkDuitse onderzoeker overlijdt op expeditie in grot Oostenrijk

Nu zou men dus een meer dan honderd manslengten hoge ladder moeten hebben om vlak bij de loodrechte wand bij de voormalige plaats van de ingang te komen, - hetgeen dan toch voor niets geweest zou zijn, omdat de ingang zelf een harde en steile rotswand was geworden. En bij dit alles is nog het vreemdste, dat bij de gehele verandering van verscheidene duizenden morgens grond geen spoor van enige geweld­dadige vernieling te ontdekken valt. Het geheel ziet er toch net zo uit, alsof hier sinds het ontstaan van de Aarde niets veranderd is!?

 

Werkelijk, als hier duizend mensen honderd jaar lang gewerkt zouden hebben, dan is het nog maar de vraag of zij deze massa wel zodanig zouden hebben kunnen verplaatsen, dat zo'n rotswand, die in totaal ruim honderdvijftig manslengten en meer dan een uur gaans breed is, net zo vrij gemaakt had kunnen worden als dat ze nu vrij staat! En daar was een paar ogenblikken geleden nog niets van te zien!

 

En dan nog de manier, die niet de minste sporen achterlaat van enige vernieling! Dat is in alle ernst fabelachtig! Ik ben alleen wel benieuwd naar de gezichten van al die zeelieden, die nu op de plaats van de vroegere weelderige bosstreek deze reuzenwand ontdekken! - Velen zullen helemaal niet weten waar ze zijn; en velen zullen als een kat in een vreemd pakhuis staan te kijken!"

 

GJE1-6 [-8]  [Opmerking: wellicht dus niet ver van de zee – het meer van Galilea – [opmerking: het meer van Galilea was vroeger 1/3 groter in omvang en dus ook veel hoger – de zee liep toen wel 2 kilometer westelijke het land in!]

 

UpToDate 2023-2024