Gods Woord is gratis

 

    ontvangen van Ron Yates uit Australie

 

De eerste vijf delen van het Grote Johannes Evangelie, dat ik van de uitgeverij van  Depository in de UK kocht (nu in het bezit van de Amazon) voor $ 20 per stuk en met een gratis frankeer tegoed, heef talloze typografisch onenigheden en vertaalfouten, die voor mijn eigen begrip wat deze inhoudsmarge betreft, echt te ver gaat daaraan correcties te brengen


De meest voorkomende en misschien van minder belang zijn de uitroeptekens. Misschien wel duizenden van hen – maar niemand spreekt erover om dit elke keer te accentueren.


Ik ben mij ervan bewust dat onze Heer Jezus verklaard heeft daaraan geen veranderingen te brengen, maar de spellingfouten in deze boeken zijn zo talrijk, dat ik wel geloven wil, dat Hij me dat vergeven zal. 

 

Het is een grote opgave geweest, hoewel ik nog niet de andere vijf delen heb gedaan ben ik niet bepaald benieuwd ben naar hun correcties. 


Op de eerste bladzijde staat: ‘dit is Gods woord en het is gratis’. Het mag vrij worden overgenomen op de voorwaarde, dat het niet gewijzigd mag worden. Helaas is er geen stad of uitgeverij, die ik misschien een herdruk daarover kan sturen  behalve het Lorber Verlag D-74321 in Bietigheim/Wurtt.

 

http://cache.in-australien.com/img/large/regionen/queensland/tropical-north/kuranda/Kuranda-Barron-Falls.jpg


Ik heb twee exemplaren van de zes boeken in een verkorte versie en vanuit het Engels vertaald door Violet Ozoles en Hedwick Groll; in deze delen ben ik niet veel fouten tegen gekomen. Irena Pommers vroeg mij een paar woorden uit te willen spreken bij de begrafenis van haar dochter Violet. Ik vergeleek Violet met de zeven eigenschappen van God (liefde, wijsheid, wil, ordening, oprechtheid [ernst], geduld, genade [barmhartigheid]) als geestelijk spiritist, die niet goed kon omgaan met de Lutheranen.

 

Nu het grootse!

De tweede komst van Jezus, komende op een wolk, gebeurde al in Mexico de voorloper Ellijah in het jaar 1866. Jezus voltooide het innerlijke Woord in 1950. Veel mensen waren bij de opvang betrokken en bij het opnemen van de enorme hoeveelheid werk en in een tijdsbestek van vierentachtig jaar vergingen alle originelen, die net als bij Lorber het geval daaraan meewerkten in het Engels..


Als men het monumentale werk dat Lorber schreef nu overpeinsd (het meeste daarvan heb ik in vier en twintig jaar gelezen en verslonden), verbleekt dat nu met de vergelijkbare 84 jaren van toen.


Ze hebben van het derde Testament een verkorte Engelse versie gemaakt, dat 544 pagina’s bevat. Daarin staat dat het Oude Testament, of vergelijkbaar met het eerste tijdperk, de Vader, en het Nieuwe Testament, het tweede tijdperk de Zoon vertegenwoordigt. Het derde Testament staat voor het derde tijdperk, dat is de Heilige Geest, de fase van spiritualiteit. Ik heb een kopie en er bestaan daarin geen typografische fouten zoals in het Grote Johannes Evangelie. Google 144000.netUpToDate 2023-2024