Is God een persoon?

 

Een lezer (Caspar) uit Canada vroeg ons: Naar aanleiding van het artikel: Is God een persoon?, wil ik graag een vraag stellen:

Is dit een verstandige vraag? (Hoewel ik het stuk verder zeer interessant vind!). Waarom? In eerste instantie zou ik zeggen, wat de Bijbel werkelijk zegt: Genesis 1:2 ...en Gods GEEST zweefde over de wateren. Dus: God is in eerste instantie GEEST!!!  Johannes 4:24: GOD IS GEEST. God is Omnipotent. In mijn ogen is God veel meer dan een Persoon. God maakt Zich bekend in de Persoon van Jezus.

Een prachtige verklaring van God aan Bertha Dudde doe ik hierbij. Gaarne bericht wat jij hiervan vindt. Ja, ook ik ben een liefhebber van wat Jakob Lorber schrijft. Prijs de Heer!!!!! Ik ben zeer dankbaar voor deze Openbaringen!!!!! Maar ik geloof dat God verkiest Zich te openbaren via Jezus Christus. Ook Jakob Lorber schrijft dat Melchizedek een pre-incarnatie is van Jezus. In dat stuk schrijft Lorber dat Jezus zegt: Ik was Melchizedek!

 

In Genesis 18 verschijnt de Heer als Persoon aan Abraham. Ook dit kan een pre-incarnatie van Jezus zijn. Zo zijn er meer voorbeelden in de Bijbel.

Als we God als Persoon zien, geloof ik, dat het Jezus is. God past Zich aan ons aan, zodat wij Hem kunnen zien IN JEZUS. Het stuk wat ik stuurde was van Bertha Dudde. Ook Bertha Dudde schrijft over wat God tegen haar zei over Jakob Lorber, zijnde Zijn eenvoudige dienstknecht.

Ik denk niet dat Jakob Lorber en Bertha Dudde elkaar tegenspreken. Zelf heb ik vijf keer een engel gezien, steeds als een persoon. Met andere woorden: God kan Zich ook vertonen in een persoon, maar nooit kunnen we Zijn Volheid aanschouwen. Een vriend van mij heeft Jezus Persoonlijk gezien. Hij wandelde dichtbij de Vader. Als we Jezus zien, zien we de Vader. In Johannes 1:18: Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. Dus hoewel in God minstens alles wat een Persoon aangaat aanwezig is, vind ik de vraag: Is God een Persoon? een beetje te simplistisch gesteld, juist omdat Hij zoveel meer is. In Johannes 4:24 staat God is Geest. En dat houdt zoveel meer in.................

 

Antwoord

 

Persoonlijk zou ik het geen pre-incarnatie willen noemen, maar liever een pre-existentie. Melchizedek [koning der gerechtigheid [melchi = koning en zedek = gerechtvaardigde] was er gewoon [zonder ouders]. Maar Hij was niet geďncarneerd, dus er was ook geen vorm van een voor-incarnatie. Hij was er, zoals Hij was in de vorm van een persoonlijke Asmahaël of een persoonlijke Abedam bij de oervaders ten tijde van Adam, gedurende twee maanden, zoals engelen zich soms ook mogen manifesteren.

 

Wat de persoon Jezus of God betreft. Je hebt gelijk, God is natuurlijk veel meer dan een Persoon. Blijkbaar heb ik in mijn tekst in het bulletin van 2019 dit niet goed laten overkomen, terwijl ik toch probeerde om vooral het accent te leggen op Per-Sona [= doorklinken – zoals ook Zijn Woord werd en wordt uitgesproken [in Genesis 1] en daaraan een analogie te verbinden. ‘Gods Geest zweefde over de wateren’.  Beste Ron, als jij in het hiernamaals komt, ben jij dan ook een geest?  Ik denk het wel! En ook nog met behoud van je PERSONA. Hoe stel jij je dat anders voor?

Dank voor je aanvullende bericht. G.

 

  UpToDate 2023-2024