IS GOD EEN PERSOON?

 

Is God een persoon? Wie ziet God als een persoon? Wat zegt de Bijbel hierover? In Genesis 1:3 zegt God in Genesis 1:3 ‘Daar zij licht. En daar werd licht’. Gods zeggen is Zijn wil, Zijn bevel, en Zijn daad, Ps. 33:9, 148:5, dewelke Hij uitgevoerd heeft door Zijn wezenlijk Woord, hetwelk van eeuwigheid af bij God geweest is, Ps. 33:6. Joh. 1:1, 2. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Volgens de Bijbel lijkt de mens op God! Gen 1:5

 

Opmerking: Noemen en zeggen in het Hebreeuws hebben hetzelfde woord. God benoemt de dingen. Als God geen persoon is, op welke wijze zou Hij dan kunnen praten. Wat is Hij dan? Een ons onbekende kracht en macht? Wie is God?  Als God geen persoon zou zijn, waarom kan Hij Zich dan wel manifesteren in de taal? [dat is het Woord!] Zijn Woord is Zijn uitvoering!

Noemen en zeggen heeft ook KLANK. Spreken, zeggen of [be]noemen is geluid. Dat woord is afgeleid van het Latijn, wat oorspronkelijk te maken heeft met een toetertje waardoorheen de acteur sprak. Het woord PERSOON komt uit per-sona, d.w.z. SONA = klank en ‘per’ of ‘par’ betekent ‘door’ – een persoon is iemand, die ‘doorklinkt’.

 

Het WOORD van God klinkt door tot in onze harten. De Joden zingen niet zomaar de Thora. God is de MENS met grote hoofdletters, zoals het complete UNIVERSUM op een mens lijkt. Uit deze grootste ENIGSTE hoofdMENS, Schepper van alles - dus God, daaruit hebben wij onze geestelijke afstamming als GELIJKENIS. Diverse profeten zoals Jakob Boehme, Swedenborg, Lorber en Hildegard van Bingen hebben God de Heer ook beschreven als de MENSENGOD. 

 

Daarmee is overduidelijk, dat God niet alleen de ALLERHEILIGSTE GEEST is, maar ook IEMAND die macht heeft om te spreken als GODDELIJK PERSOON. Hij is het allerhoogste WEZEN Zelf. De HEILAND [Messias] is op de Aarde gekomen, zichtbaar verenigt als een Persoon! Jezus Zelf is ook God ! Waarom zou Hij persoonlijk op Aarde gekomen zijn als de Messias? Zou Hij dat niet zijn in de Hemel? Getuigde Petrus: ‘Heer, Gij zijt Gods Geest in de Persoon Zelf!’

 

Mens, man of persoon = persoonlijkheid, getalsmatig 1-10-300

God noemt Zichzelf: ‘IK BEN”, ook volgens Exodus 3:14; dit betreft de hebreeuwse samenstelling:

 

A= 01

H= 05

J = 10

H= 05  = 21 of 3 x 7 

 

Dat is de wijze waarop de wereld Hem ook kent  in de derde persoon als de 10-5-6-5 = 26.

‘IK zal ZIJN  = Howeh  [5-6-5] die IK ben.’  God in ons:  we willen zo graag gelijk zijn aan God of op Hem lijken. De mens  heet daarom ADAM = Ik gelijk op = 1-4-40

Ik als mens = ‘ik ben gelijk aan gene zijde, op de Onbekende’, ik lijk op God !

 

Getalsmatig is dat 1-50-10  4-40-5 = 110 [maar net niet gelijk aan de drie-eenheid van de eerste letter van het alfabet: de A [1] als ALPHA of Alef met de combinatie: 1-30-80 = 111    [3 als drie-eenheid]!

 

Adam = ik gelijk, ik ben gelijk aan. God noemt hem zo.  Zijn ik, ziel of ANI als 1-50-10.  Onze persoonlijkheid komt van God. De mens is in beeld en gelijkenis van God. Daarom is God ook een persoon.

 

De mens is goddelijk [met kleine letters!], in Gods beeld is hij, want zoals God er voor de schepping is en haar tot stand brengt, zo is het ik van de mens iets wat zeer na aan God verwant is. Het is datgene in de mens wat in de Bijbel Israël heet.  ISH Ra EL [Ish = een mannelijk mens en Isha is een vrouwelijk mens]

 

Het woord schip in het Hebreeuws is Aniah: 1-50-10-5. Zie het verband met onze ik-gesteldheid = Ani* 1-50-10. Het Ik [het ego**] heeft de leiding, heeft het roer, is de kapitein op eigen schip.

Jonah koopt aan boord een ticket en gaat per schip op de vlucht voor de opdracht van God…

 

[* Ani – denk in dat verband aan Animal, - dier, d.w.z. we hebben in onze ziel nog het dierlijke, dat verhoogd moet worden…. Van de Nephesh [dierlijke ziel] tot de Neshamah [hogere ziel]

[* *ego, = zijn tweede ik – denk ook aan echo, dat in zijn tweede ik doorklinkt!  

 

UpToDate 2023-2024