GODDELIJKE DOORGEVINGEN

               ingezonden door Mariëtte L. uit Nederland

 

Wat betreft het thema ‘Franz Schumi’, daarover vond ik de beweringen van Wilfried Schlätz nogal tamelijk heftig. Wat het werk van Bertha Dudde aangaat, ook bij haar kunnen zeker vergissingen plaatsvinden zoals over de ziel van Jezus, omdat zij het toen nog niet kon bevatten.  

 

Ik lees, dat Wilfried in het ziekenhuis ligt.. ik zal voor hem bidden.. ik denk dat onze geestesvrienden hem ook in een gebed zullen gedenken. Bertha Dudde beschrijft de informatie, wat Jezus over de vraagstelling zegt, of er wel echt UFOS bestaan?! Het antwoord van Jezus via BD over dit thema is verhelderend: ‘begoochelingen door de tegenstander’ – UFOS BD 8623 en ‘opheldering over UFOS’  BD 8698.

 

P.S.  had je nog de autobiografie van BD,  die ik je een maand of wat geleden heb gestuurd, wel ontvangen? En tevens nog een verduidelijking van ‘onze Vader’ via Zijn schrijfknecht Michael in 2007 (toen hij nog met Helga Maria samenwerkte)?  

 

Wat betreft de mededelingen aan Michael Nehmann en Helga Maria - al vanaf 2004 (toen de liefde en wijsheid nog samenwerkten) [Red.:???] en waarvan ik alleen nog maar die van Helga lees, vind ik dat heel bijzonder, JUIST omdat dit de actuele woorden van Jezus zijn, en die ons ook bij de les houden. Er wordt regelmatig via de werken van Lorber versus Dudde, Swedenborgh, Anita Wolf  en Franz Schumi door onze Vader opgehelderd, hoe wij ons daartoe kunnen  gedragen, en waarom deze ons zijn gegeven. Anders zien wij door de bomen het bos niet meer. Ik heb hier bv. een uitleg van 2004 door Michael over Lorber en Dudde, ook uit 2006 over Franz Schumi, waarover Jezus zegt, dat hij [FS] enige kleine paarlen van Zijn liefde ontvangen heeft en waarom.

 

Helmut zegt, dat het JB een tuimelplaats worden kan van kwezelarij en allerlei aanhangers van een sekte, en dat is natuurlijk ook  niet de bedoeling. Het is waar dat men bij Lorber de Heer volledig vinden kan, maar het is niet zo, dat ik hierover niet helemaal zeker van ben of Lorber wel of niet de grootste profeet zou zijn en uiteindelijk gaat het daarover ook niet.

 

Wat Jezus in een berichtgeving in 2004 aan Michael zegt: ‘Wie Lorber als de grootste profeet eert, die zal Mij in de deemoedige liefde van zijn omgeving nog nauwelijks kunnen erkennen en wie zich aan Dudde vastklampt, die handelt op deze wijze evenzo. Mijn liefde is nooit groot, maar klein en bescheiden, anders zouden jullie harten kunnen verbranden; [Red. dat heeft Jakob Lorber NOOIT geschreven!] maar Mijn barmhartigheid is groot en terwijl Ik mijn toenmalige schrijfknecht Jacob Lorber als de grootste heb gekenmerkt, daarom heb Ik dit in de vorm van de barmhartigheid gedaan en bedoelde daarmee, dat de geest van Elia, de geest van [de aartsengel] Michael, als wijsheidsgeest toch overwonnen moet worden’. 

 

Aansluitend  over Dudde als de deemoedige maagd, aan ons gegeven -  zodat wij hiermee de grootte aan wijsheid als een verkeerd begrepen werk daar tegenover de juiste correctie van de deemoed stellen, want in wijsheid is het  werk van Dudde  groter.  ‘En zo botst wijsheid op wijsheid, maar het zal toch altijd Mijn liefde zijn die zich met de wijsheid verenigt. [Red.: hier loert de Satan werkelijk om het hoekje!]

 

Maar Helmut kan zich troosten doordat er via Michael N. in 2006 een te schriftstelling werd meegedeeld, dat het Lorberwerk toch de centrale Zon is en blijft [Red.: precies!]: ‘want daar heb Ik voor jullie het fundamentele gebouw getoond,  terwijl de andere zich als neven Zonnen er omheen groeperen. Zoals Helmut aangeeft, dat alle bemiddelaars na Lorber ‘dansen om de schrijfknecht van God’.

Men kan hoogstens de enkele werken een keer speciaal opvatten zoals de door Mij aan jullie gegeven geestelijke kwaliteiten van Mijn zeven Goddelijke eigenschappen, maar dan is in het Werk van Lorber het meeste van Mijn wezen opgenomen en in het werk van Dudde echter niet de liefde, maar de wijsheid’. [Red.: Liefde gaat NOOIT zonder wijsheid en is NIET te scheiden!!!’]

 

Wat de vadermediums betreft, die Helmut aanhaalde, daarmee is het inderdaad zo, dat er velen zijn, die beweren dqat te zijn en het toch niet zijn. Er existeren knechten en maagden, die Hijzelf opvoedde, omdat ze dat konden zijn en konden worden. In een woordgeving van Michael in 2004 vraagt hij aan Jezus om ons nog een keer bekend te maken waarom er naast de profeten ook zogenaamde vadermediums zijn en of deze  deze mediums door Hem gelegitimeerd zijn (want daar gaat het om) of dat ze zich daaraan een of ander recht aanmatigen dat  te kunnen zijn. ... 

 

Antwoord redactie

                                                     

Nog eenmaal wil ik hier benadrukken, grote waarde te hechten aan de Openbaringen van Swedenborg en Jakob Lorber. Begrijp Mariette, dit bulletin zal geen forum worden of er zal hier geen eindeloze discussie plaatsvinden. Deze opmerking is echter niet specifiek voor jou bedoeld, maar impliceert toch een algemene aanwijzing.

Wij moeten juist onderzoek blijven doen, en als ‘volwassen en ervaren mensen’ verder ‘vorsen’ in dingen, die goed en waar zijn. 

 

De Bijbel is al het eerste, dan de Nieuwe Openbaringen via Lorber inclusief Swedenborg. Drie belangrijk goddelijk gesproken woorden en boordevol met begrijpbare informatie! We hebben al een heleboel aanwijzingen en daarvan weten we nog niet alles. Toch zijn er nog veel vragen, die op de een of andere manier de gevraagde thema’s vanzelf weer beantwoorden. Ik houd mij persoonlijk niet bezig met BD, de ‘Kundgaben’ van Michael en Helga!’ Het staat ieder vrij te lezen, wat hij wil. 

 

Het doel van dit bulletin is vooral om de lezers er opmerkzaam te maken, dat de belangrijke leer van Jakob Lorber en Swedenborg in je leven een cruciale rol kan spelen. Men vindt daarin zeer zeker de gouden paarlen voor zijn ziel. Al het andere eromheen is prima hoor, maar in zekere zin toch ‘gebonden’ en men verliest daarmee de essentie en kostbare tijd. De Bijbel, Swedenborg en de leer van Jezus via Jakob Lorber, geven duidelijke antwoorden op elke levenservaring en daarmee wint een ieder veel voor zijn ziel.  In de Huishouding van God en in de Hemelse Geschenken kun je daarover het volgende nalezen: 

 

Ik ben vanaf de eeuwig­heid de liefde en de wijsheid Zelf. Nog nooit heb Ik iets van iemand gekregen. Alles wat er is, is van Mij en wie iets heeft, heeft het van Mij. Omdat Ik echter ben die Ik ben, bestaat alles nog zoals het Was en zoals het eeuwig zal zijn; en ook jullie zullen zijn zoals je wilt zijn, zonder Mijn doemvonnis, - want jul­lie zullen zijn wat je van jezelf gemaakt hebt. Maar van diegenen die Mij nemen zoals Ik ben en Mij lief­hebben zoals Ik hen liefheb, zal Ik maken wat zij willen, zodat hun vrij­heid en vreugde eeuwig volkomen zal zijn. [Huishouding van God 1-2-10 en 1-4-10] – ‘Alle wereldse wetten ondermijnen Mijn gebod, als deze niet vanuit Mijn liefde door mannen zijn gegeven, die door Mijn geest zijn beleerd!’ [vs. 12]

 

10. Want zie, Ik ben Heer over alles wat er is! Ik ben God, de eeuwige en machtige en als zodanig ben Ik ook je Vader, de heilige en de meest lief­devolle. En dat alles ben Ik in het woord; maar het woord is in de Zoon en de Zoon is in de liefde en de liefde is in de wet en de wet is aan jullie gegeven. Als je die in acht neemt en ernaar handelt, dan hebben jullie haar in jezelf opgenomen; dan wordt zij levend in je en verheft je zelfs en maakt je vrij en dan staan jullie niet meer onder de wet, maar erboven in de genade en in het licht, wat alle­maal Mijn wijsheid is.

 

En zo nu de Vader, d.w.z. de liefde van de Vader in de mens overheersend zal zijn, dan wordt het in zo’n mens weer licht, omdat de WIJSHEID van de VADER NOOIT gescheiden van DIENS LIEFDE is, -  dan wordt de mens ook zo vol met liefde, vol met wijsheid en macht en daardoor geheel en al wedergeboren in alle liefde en wijsheid’… Hemelse Geschenken 3-40.6.17-23]

 

Liefde gaat dus ver over de universele wijsheid en ze bevat sowieso de wijsheid en deze twee – liefde en wijsheid – kunnen dus absoluut NOOIT gescheiden worden. Als dus BD via Jezus schrijft – [de ‘wijsheid’ gescheiden van de liefde!], en de liefde even niet kan toekennen, wat zou ik persoonlijk dan in zulke citaten verder zoeken, als alles al in Jakob Lorber staat: in WIJSHEID MET DE LIEFDE?!

                                               Afbeeldingsresultaat voor foto bertha dudde

Ik heb al eerder beschreven: ‘dat, wat ik van BD vindt, dat zij mij een loodzwaar beladen bedrukt gevoel geeft en bij Franz Schumi een koperen gevoel [pronkzucht!]. Hoe komt het dan, als ik de geciteerde boeken van Jakob Lorber lees, dit mij volledig ‘VERLICHT’, en ik mij vrolijk en gelukkig voel. Hoe vaak heb ik bij het lezen van de Jakob-Lorber-Boeken niet geweend? De leer van Jezus in de Nieuwe Openbaring van Johannes hebben mijn ziel geheeld, geroerd, anders was ik maar een ‘wereldwijs’ iemand geworden, zonder enige vorm van echt liefdebesef in mijn hart! Sindsdien probeer ik mij ‘aan de les te houden! De Nieuwe Openbaringen van Johannes via Lorber zijn zodanig geschreven, dat ieder ‘zijn boom in het bos’ zeker wel zal kunnen onderscheiden, als hij het gelezene op de juiste wijze in zijn hart opneemt.

 

Op de website van de Duitse yahoo-groups onder religie, waar ik jarenlang lid van ben en nog, las ik van Gerd M.: ‘Wanneer ik de geest achter Bertha Dudde beluister of ontvang, dan bemerk ik niet de spreek- of schrijfstijl, zoals ik die gewend ben uit Jakob Lorber, Leopold Engel of Mayerhofer; in hen is steeds de geest van Jezus aanwezig – en bemerkbaar in al hun boeken. Bij Dudde is dat niet zo. Daar voel ik meer opdringerigheid, angstaanjagendheid en een vermanende toon. Jezus had voor 2000 jaar zeker niet zo gesproken met Zijn leerlingen. Zo heeft Hij ook niet geschreven via Lorber en verdere genoemde schrijvers. Bij Dudde voel ik steeds, dat ik dat moet doen, wat zij geschreven heeft. Bij Lorber voel ik mij vrij en ongebonden. Zo kan ik dan tenslotte zeggen, dat het in ieder geval niet de geest van Jezus is, die via Dudde spreekt. Zoiets zou toch iedereen moeten opvallen, die zowel met haar werken en die van Lorber bekend zijn! Dudde kan dus NOOIT een voortzetting [Red. en aanvulling!] van de Nieuwe Openbaringen zijn. Door welke geest werd zij gedreven?  Vermoedelijk een gestorven religieus iemand in het hiernamaals’.

 

[Red.: Mevrouw Dudde was altijd al mediamiek in haar jeugdjaren en gedreven door haar helderziendheid stond zij vaak in contact met overledenen.]

 

Natuurlijk wil ik de lezers het liefst in contact brengen met Jakob Lorber, Swedenborg en aanverwante schrijvers – en het liefst nog meer in de stijl van Jakob Lorber. Aan die stijl voldoet BD zeker niet! Over de vraag betreffende het ‘gebed van onze Vader!’,  daarover is in één van de voorgaande bulletins een thema aan gewijd door K.O. en ik zag geen verdere grond dit nog eenmaal te publiceren. Ik zal dit thema bij gelegenheid nog eens aanroeren, maar dan wel via Jakob Lorber of Swedenborg! Michael [uit Bad Münde] kon ook niet anders schrijven of daarover spreken, omdat het Lorberwerk immers de centrale Zon is en blijft, en omdat dit immers ook zelf in de Nieuwe Openbaring van Johannes beschreven staat. Dus HET GROOTSTE, wat er tot nu toe geschreven is!

 

Lorber was een waar schrijfmedium via een hoge engel, in opdracht van de Heer. Hij was zeer bevoorrecht om zulke grootste dingen te mogen neerschrijven, dat is de verkondiging van de Wederkomst van de Heer op de wolken. Na hem [Lorber] zijn weliswaar nog een aantal maagden en knechten gekomen met ‘hemelse berichtgevingen’, maar het is een dwaalgeloof, dat ‘zulke kleinere doorgevingen’ nodig zijn, om de Nieuwe Openbaringen te moeten verklaren! Wat Franz Schumi nog betreft. Ik zal nog eenmaal bepaalde dwaalpunten van hem willen toelichten via WS.  Je kunt daarover in het volgende bulletin zelf beslissen, wat het je doet. G

 

UpToDate 2023-2024