Tekstvak:      Gezondheid

Veel klachten komen door het vasthouden van negatieve natuurgeesten in ons lichaam. Hiertoe dient men zich regelmatig te reinigen en te vasten, ook geestelijk. Epilepsie kan bijv. ontstaan door een lage natuurgeest, die in een persoon woont, evenals bij Gilles de la Tourette. De slechte natuurgeesten proberen vaak het eigenwaardegevoel van de zieke te vernietigen. Dit gebeurt ook, dat ze plotseling kenmerkende of onbegrijpelijke, vreemdsoortige gedachten erop nahouden.

 

Ziekte heeft zijn grondoorzaak in het ontregeld zijn, dat niet meer in overeenstemming is met de goddelijke regeling. Als beiden, geest en ziel wanordelijk zijn, hoe kan dan het lichaam nog op de juiste manier functioneren? De [natuur]geneeskunde kan weliswaar het lichaam op een mechanische wijze symptomatisch in haar greep houden. De oorzaak moet steeds bij de ziel gezocht worden. Ziekte van het lichaam is alleen maar de bittere gevolgen van het niet volgen van Gods aanbevelingen. Wie echter deze geboden vanaf zijn jeugd trouw en gewetensvol serieus aanhoudt, die zal volgens de Heer [via Jakob Lorber] tot aan zijn hoge ouderdom zeker geen arts nodig hebben. Toen Jezus in het  NT een zieke beter maakte, zei Hij: ‘zondig niet meer, opdat je niet nog iets ernstigs overkomt!     [bron: het Grote  Johannes Evangelie 5-75 en  9-35 [6,7]

 

 

    UpToDate 2023-2024